Mer effektiv tømmertransport vil gi reduserte utslipp - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Mer effektiv tømmertransport vil gi reduserte utslipp

Samferdselsministeren er opptatt av å utnytte det veinettet vi har på best mulig måte. Tirsdag fikk han innspill fra flere organisasjoner om hvordan tømmer, melk, korn og andre varer kan fraktes mer effektivt og miljøvennlig.

– Klassifiseringssystemet for offentlige veier bør endres slik at vi kan gjøre transporten mer effektiv, miljøvennlig og sikker. Det bør opprettes nye bruksklasser for moderne vogntog med flere aksler. I tillegg bør de eldste bruksklassene fases ut. Det var budskapet fra Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Sammen med Verdikjeden Skog og Tre, deler av NHO-fellesskapet, TINE og Lastebileierforbundet arrangerte Skogeierforbundet et frokostseminar i Oslo sentrum den 16. januar for å presentere sine innspill til Nasjonal Transportplan.

De største skal bli de minste

Tømmertransporten på vei foregår med spesialbygde tømmervogntog. De fleste av disse har fram til nå bestått av en treakslet tømmerbil og en fireakslet tømmertilhenger.

– Det bør legges til rette for bruk av vogntog med flere aksler slik at vi kan øke totalvekten på kjøretøyene. Framover bør det som i dag er de største tømmerlassene, bli de minste lassene, sier Skjølaas.

Gamle bruksklasser bør fases ut

Skogeierforbundet ønsker også at myndighetene starter utfasing av gamle bruksklasser som er tilpasset helt andre kjøretøy enn de som brukes i dag. Noen av de gamle bruksklassene gir så små lass og så mye unødig kjøring at de med stor sannsynlighet gir økt slitasje på veinettet.

– Disse klassene bør bare brukes der det er nødvendig for å ivareta svake bruer, sier Skjølaas.  

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fortalte at Statens Vegvesen vurderer utfasing av flere gamle bruksklasser.

– Det handler mye om forenkling for å øke nytten av eksisterende veinett.

Samferdselsministeren la også vekt på at vi må ta ut mest mulig effekt av de veiene vi allerede har.

– Vi må ta bedre vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt når vi må, sa Jon-Ivar Nygård under innlegget sitt.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.

Bruprogrammet

For å få maksimal effekt av tyngre kjøretøy og utfasing av gamle bruksklasser, må en del gamle bruer forsterkes eller skiftets ut. Dette er også formålet med bruprogrammet, og det er derfor viktig at dette videreføres.

– Vi ønsker at midlene til bruprogrammet øremerkes, og at det legges opp gode prosesser for samarbeid mellom fylkeskommunene og næringslivet, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad.

  • Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien