Midlertidig tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Midlertidig tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet

Landbruks- og matdepartementet fastsatte i dag ny tilskuddsordning for å bøte på de negative konsekvensene i skogbruket som følge av Covid-19.

For å avhjelpe en krevende situasjon der skogsentreprenører har opplevd manglende oppdrag på grunn av COVID-19-utbruddet, har landbruks- og matdepartmentet i dag fastsatt ny midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020. 

Tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen retter seg mot drifter som omfatter helmekanisert tynning, og andre helmekaniserte skogsdrifter med høye driftskostnader samt taubanedrift. For å komme inn under ordningen må driftene være begynt 12.mai 2020 eller senere.

Helmekanisert tynning: gis inntil 75% tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/fm3 rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 120 kr/fm3.

Helmekaniserte drifter med høy driftskostnad: gis inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 160 kr/fm3, begrenset oppad til 120 kr/fm3.

Taubanedrift: gis inntil 60 kr/m3 i ekstra tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane. Dette kommer i tillegg til tilskudd gitt etter NMSK-forskriften.

For å ta del i tilskuddsordningen, må skogeier søke til kommunen gjennom søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Dette blir snart publisert. For å få utbetalt tilskuddet, må det sendes anmodning om utbetaling til kommunen senest 30.november 2020.