Miljøsertifisering er nøkkelen til kunnskapsbasert skogforvaltning - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Miljøsertifisering er nøkkelen til kunnskapsbasert skogforvaltning

– En positiv utvikling i skogen betyr ikke at jobben er gjort, skriver Ida Aarø i et innlegg i Dagsavisen.

I en kronikk i Dagsavisen 2. august kommer Brita Staal og Gunnar Veastad med en rekke påstander om det norske skogbruket. Det påstås at skogbruket ikke er basert på oppdatert kunnskap om klima og miljø. Vi kan betrygge om at dette ikke er riktig.

Der kronikkforfatterne kun viser til et selektivt utvalg av eldre rapporter, må skogbruket forholde seg til all kunnskap om skog, klima og miljø.

Norge er et av få land i verden hvor tilnærmet alt skogareal er miljøsertifisert gjennom det internasjonale skogsertifiseringssystemet PEFC. Sertifiseringen revideres hvert 5. år, nettopp for å sikre at skogbruket skal drives basert på oppdatert forskning og for å sikre kontinuerlig forbedring. En lang rekke organisasjoner inviteres med i forhandlingene.

Les hele innlegget til rådgiver i Norges Skogeierforbund, Ida Aarø, her i Dagsavisen.