Mindre formueskatt på investeringer i bedrifter - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Mindre formueskatt på investeringer i bedrifter

Det skal bli mer lønnsomt å kanalisere privat kapital til investeringer i norske arbeidsplasser og næringsvirksomhet. Verdsettelsesrabatten på aksjer og andre investeringer i bedrifter, ofte kalt arbeidende kapital, foreslås økt fra 35 til 45 prosent.

Arbeidende kapital er ikke midler som benyttes til privat forbruk, boliger eller hytter, men til å omstille og utvikle virksomhetene. I 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt for arbeidende kapital. Denne rabatten foreslås nå økt fra 35 til 45 prosent i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Det er bra at verdsettelsesrabatten foreslås økt. Det er viktig at skatten på næringslivet skal innrettes mot overskudd og ikke på investeringene. Skatt på investeringer rammer særlig bedrifter i en oppstartfase der investeringene enda ikke har gitt en avkastning. Ikke minst er en reduksjon i formueskatten på arbeidende kapital viktig i disse tider, der mange virksomheter opplever økonomiske problemer på grunn av pandemien. En reduksjonen i beskatningen er positivt for å øke investeringsviljen i næringslivet, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Norges Skogeierforbund er medlem av Alliansen for norsk, privat eierskap. Alliansen arbeider for å få fjernet formuesskatten på arbeidende kapital.