Minister på skogbesøk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Minister på skogbesøk

– Vår regjering bruker penger på skogsbilveier, og det vil vi fortsette med. Vi lover også å se på kapasiteten på broer. Det vil være naturlig å jobbe videre med infrastruktur fram mot skogmeldingen som […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Det var Mjøsen skog som hadde tatt initiativ til et skogbesøk med ministeren, med tema skogsbilveier. Tømmertransport på tog ble også et viktig tema. Møtet startet ved Sørli tømmerterminal i Stange der Mjøsen skog, og industrien representert ved Stora Enso, fikk fortalt ministeren om de viktigste utfordringene for skognæringen innen transportsektoren.

­­- Statens vegvesen er i gang med å gjennomgå fylkesveibruer i hele landet, og det er behov for 500 millioner kroner til et bruprogram for opprustning. På togsiden er det også viktig at terminalene får økt kapasitet. Med dobbeltspor fra Hamar vil Sørli terminal oppleve redusert kapasitet på grunn av nye løsninger og økt persontrafikk. Vi vil opprettholde terminalen som omlastningspunkt, men ønsker også utbygging av en terminal på Rudshøgda i Ringsaker. Vi skjøtter skogen vår, og tar stadig ut mer råstoff. Det gir behov for økt transportkapasitet, sa administrerende direktør Erik A. Dahl, i Mjøsen Skog, og overrakte ministeren en felles uttalelse fra aktørene i verdikjeden skog- og industri.

 

Samferdselsministeren fikk også mulighet til åpne en splitter ny skogsbilvei under besøket sitt. Fem grunneiere med cirka 1000 dekar skog har gått sammen om å bygge Sagbergvegen skogsbilvei relativt nær tømmerterminalen på Sørli.

– Det blir lavere driftskostnader ved å ta ut tømmeret når skogsbilveien er bygd, og nå kan det kjøres ut tømmer hele året. Byggingen av den nye veien har vært mulig takket være tilskudd, og muligheten for å benytte midler på skogfondet, fortalte skogeier Karoline Finstad Vold.

 

Selve åpningen ble foretatt ved at skogeier Marte Laudal og samferdselsministeren sagde over en tømmerstokk som sperret veien.

– Det var moro å få åpne en skogsbilvei. I tillegg til å være avgjørende viktig for skogsdriften, bidrar også skogsbilveiene til å åpne skogen for folk flest, sa Solvik Olsen.

Skogeier Erling Vold ga også en orientering om veianlegget og fortalte at det var brukt knust betongavfall i fundamenteringen av veien.

 

Fylkesskogmester Tore Holaker fortalte om tilstanden av skogsbilveinettet i Hedmark, og belyste et stort behov for restaurering og Berit Sanness, kommunikasjonssjef i Mjøsen Skog fortalte om et skrikende behov for restaurering av skogsbilveinettet i Oppland fylke.

– Halvparten av skogsbilveiene i fylket er ikke kjørbare, fortalte Sanness.

Skogeier Ole Maagaard, styreleder i Kolomoveiene Skogsbilveilag SA, redegjorde for jobben de hadde gjort for å slå fire skogsbilveier i området om til ett veilag. Noe som gir bedre drifting og vedlikeholdsmuligheter for veiene.

Besøket ble avsluttet ved at statsråden fikk sitte på i lastebilen til tømmertransportør Knut Evenrud. Evenrud demonstrerte diverse vedlikeholdsutstyr for skogsbilveier, som han har montert på lastebilen.

– Nå som regjeringen er i innspurten med skogmeldingen er det gull verdt for oss at statsråden kommer hit på besøk. Det er ikke noe nytt at Frp. markerer seg ved å satse på infrastruktur innen skogbruket, men det er viktig at dette arbeidet fortsetter, sa Berit Sannes i Mjøsen skog.