Ministeren vil satse på skognæringen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ministeren vil satse på skognæringen

Den ferske landbruks- og matministeren la sitt første statsrådbesøk til skogen i Asker. Hun vil legge til rette for at skognæringen skal utvikle seg videre.

– Det er godt å komme seg ut av kontoret. Det er også et signal fra oss at skognæringen er den første vi møter, sa landbruks- og matminister, Sandra Borch (Sp), under tirsdagens besøk.

Rundt bålet var det invitert til samtale mellom ministeren, Statskog, Norskog og Norges Skogeierforbund. Styreleder Heidi Hemstad og administrerende direktør i Skogeierforbundet Per Skorge ga blant annet ministeren en innføring i tidsaktuelle EU-spørsmål for skognæringa.

Heidi Hemstad viste til at EU-regelverket i stor grad går ut på å redusere bruken av skogen både i klimakampen og i det grønne skiftet. Hun understreket betydningen av å stå samlet i Norden for å få EU på rett spor i bruk av skogen og at Norge må være forberedt på å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen om regelverket ikke ivaretar det norske skogbruket.

Ga innspill til regjerings skogpolitikk

Både Skorge og Hemstad ga en positiv tilbakemelding på Hurdalsplattformen. Samtidig benyttet Skorge muligheten til å løfte frem betydningen av å foredle tømmeret i Norge.

– Målet må være at vi årlig klarer å foredle et volum tilsvarende hogsten. Gode rammevilkår for industrien må prioriteres, sa Skorge og trakk blant annet fram forutsigbar og konkurransedyktig kraftpris og tilgang på risikovillig kapital til investeringer.

– Vi har satt flere offensive punkter i Hurdalsplattformen. Jeg håper vi kan legge riktig verktøy i verktøykassa slik at næringen kan utvikle seg. Da blir det viktig med dialog. Vi har som mål å oppfylle alle punktene i plattformen de neste fire årene, sa Borch.

Landbruks- og matminister, Sandra Borch (Sp), og styreleder i Skogeierforbundet, Heidi Hemstad (til høyre), i samtale rundt bålet.

Hvordan nå ut til folk flest?

Sandra Borch var også opptatt av hvordan man kan nå ut med budskapet om hvor viktig skognæringen er til flere.

– Jeg er på leit etter hvordan man kan løfte frem skognæringen. Hvordan skal vi folkeliggjøre budskapet om skog og klima? Skogen er det billigste tiltaket vi kan gjøre for fremtiden. Vi må ha en fellesdugnad på hvordan vi kan folkeliggjøre språket slik at vi når ut til de der hjemme. Her trenger jeg gode råd og tips, sa Borch.

«Skogminister» Sandra Borch valgte skognæringen som første besøk, to og en halv uke etter at hun startet i jobben.

Ministeren omtalte seg selv som skogminister under besøket. Det var tydelig at hun satte pris på å komme seg ut i skogen.

– Vi skal være glade for at våre besteforeldre plantet skog for 100 år siden, derfor skal vi gjøre det samme for våre barnebarn, sa Borch.

Per Skorge var fornøyd etter tirsdagens møte med ministeren.

– Dette er gode signaler fra den nye skogministeren, sier Skorge. Vi ser fram til å samarbeide med regjeringen om å fylle en Hurdalsplattform med praktisk handling. Det er resultatene som teller, avslutter han.

Per Skorge og Heidi Hemstad var fornøyde etter møtet.