Mjøsen Skog er opptatt av samarbeid - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Mjøsen Skog er opptatt av samarbeid

Mjøsen Skog legger vekt på samarbeid. Dette var ett av hovedbudskapene da styreleder Terje Uggen talte til årsmøtet i Mjøsen Skog 6. april.

Blant annet pekte Uggen på at Mjøsen i 2016 har videreutviklet forbedringsarbeidet i samarbeid med Glommen Skog og at de har videreutviklet Allma i samarbeid med AT Skog og ALLSKOG. Allma er et verktøy for digitale skogbruksplaner/ digital skogforvaltning.

I talen til årsmøtet kom styreleder Terje Uggen også inn på at Mjøsen Skog har lagt bak seg et rekordår i tømmeromsetningen trass i betydelig høyere konkurranse.  Samtidig var han opptatt av at Mjøsen Skog har satt rekord både mht. planting, ungskogpleie og gjødsling.

Uggen var også opptatt av at Mjøsen Skog i arbeidet med å forbedre tømmerverdien for skogeier har jobbet aktivt for å øke sagtømmerandelen.

Terje Uggen fra Veldre Almenning, ble enstemmig gjenvalgt som styreleder i Mjøsen Skog, mens Siv Sviland Høye fra Ringebu-Fåvang, overtar som nestleder i styret. Etter valget består styret i Mjøsen Skog av:

Kent Ove Moren, Stange; Asbjørn Bjørnstad, Brøttum; Lisbet Rustad, Fåberg, Terje Uggen, Veldre Almenning; Rune Glæserud, Reinsvoll; Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang og Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll.

F.v.: Styremedlem Kent Ove Moren, Stange (ansatterepr.), styremedlem Asbjørn Bjørnstad, Brøttum (ikke på valg), styremedlem Lisbet Rustad, Fåberg (gjenvalg), styreleder Terje Uggen, Veldre Almenning (gjenvalg), styremedlem Rune Glæserud, Reinsvoll (ansatterepr.), nestleder Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang (ny), styremedlem Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll (gjenvalgt). Foto: Berit Sanness.