Moelvens beste år siden 2007 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Moelvens beste år siden 2007

Moelven tjente NOK 335 millioner på driften i 2016. Det er en forbedring av driftsresultatet på NOK 120 millioner sammenliknet med året før.

I 2016 økte driftsinntektene med 6,8 prosent til NOK 10 350 millioner (NOK 9 690 millioner i 2015).

Konsernsjef Morten Kristansen i Moelven sier imidlertid at driftsresultatet for årets siste kvartal på NOK 64 millioner er på samme nivå som året før (65).

‐ Driftsinntektene i fjerde kvartal falt med 1,1 prosent til NOK 2 456 millioner (2 483). Reduksjonen skyldes salg av virksomhet.

Konsernsjefen godt fornøyd med året.

‐ Vi har passert 10 milliarder i omsetning og akkumulert har driftsresultat økt med 23,5 prosent. I hovedsak skyldes dette fortsatt tilfredsstillende etterspørsel etter produkter fra konsernets tremekaniske virksomhet og et godt og sunt aktivitetsnivå i prosjektdivisjonen Byggsystemer, sier Kristiansen.

Kristiansen sier at årsaken til det gode driftsresultatet er omstruktureringer og effektiviseringstiltak i flere bedrifter i konsernet.

‐ Forbedrings- og effektiviseringsarbeidet videreføres og det er spennende prosjekter på gang i hele konsernet. De to største sagbrukene vi har i Sverige, Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB, gjennomgår en stor organisasjonsmessig endring. Samtidig planlegges det investeringer på omlag SEK 160 millioner i maskiner og utrustning. Tiltakene skal være gjennomført sommeren 2019. Målet er at disse enhetene skal bli av våre mest effektive og lønnsomme, sier Morten Kristiansen.

I januar 2017 ble det besluttet å overføre virksomheten ved Moelven Tom Heurlin AB fra divisjon Timber til divisjon Wood fra og med årsskiftet.

‐ Selskapet har ikke oppnådd tilfredsstillende lønnsomhet med sin strategiske innretning mot eksport, og vil nå i stedet bli samordnet med divisjon Wood med satsning mot det  skandinaviske hjemmemarkedet. Dette vil på sikt styrke divisjonen Woods satsing på overflatebehandling av tre og interiørpaneler og gi positive resultatmessige effekter, sier Kristiansen.

I Norge viser fastlandsøkonomien vekst og oljesektoren svekkes mindre.  I Sverige justeres aktivitetsforventningene noe ned  etter en periode med meget høy aktivitet.  Europa for øvrig fortsetter med en marginal positiv veksttakt.

‐ For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften, sier Kristiansen.