Moholt 50|50 vant Årets trebyggeri 2016 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Moholt 50|50 vant Årets trebyggeri 2016

Studentbyen ”Moholt 50 50” – Norges største massivtreprosjekt – vant prisen Årets trebyggeri 2016. Moholt fikk prisen på grunn av at prosjektet utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking.

Av: Knut Werner Lindeberg Alsén
access_time Publisert

Prisen ble delt ut på Byggedagene i kveld.

‐ Det er veldig artig å vinne. Det er krevende å teste ut nye ting. Studentene er veldig kravstore og de forventer mye, samtidig som vi er underlagt krav fra departementet, sier boligdirektør Lisbeth Aspås i Studentskipnaden i Trondheim.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Prisvinnerne. Fra v. Lars Erik Borge, Itre; Lisbeth Apsås, Studentsamskipnaden i Trondheim; Sigbjørn Faanes, Veidekke; Bjørn Snekvik, Veidekke; Minna Riska, Dagfinn Sagen og Helge Lunder (alle MDH arkitekter) og Dag Andresen, Veidekke.
Prisvinnerne. Fra v. Lars Erik Borge, Itre; Lisbeth Apsås, Studentsamskipnaden i Trondheim; Sigbjørn Faanes, Veidekke; Bjørn Snekvik, Veidekke; Minna Riska, Dagfinn Sagen og Helge Lunder (alle MDH arkitekter) og Dag Andresen, Veidekke.

Vinneren har blitt et forbildeprosjekt som alminneliggjør massivtre som byggemateriale, og som har vektlagt et godt bomiljø og muligheter for høy trivsel blant brukerne. Som del av utviklingen av prosjektet har vært en fortettingsstrategi i et etablert studentboligområde som skal gi en byopplevelse.

Prosjektet kjennetegnes ved innovativ og variert bruk av industrialiserte løsninger i tre, samt bruk av nye byggeprosesser som man forventer vil gi robuste løsninger i forhold til bruk og levetid. Juryen har lagt vekt på at vinnerprosjektet vil gi store miljøgevinster på grunn av materialvalg, energibesparende tiltak og sterke HMS-tall. Moholt bygges i massivtre. Det er benyttet 6 500 kubikkmeter massivtre – noe som tilsvarer et forbruk på om lag 23.000 trær. Ytter- og innervegger, etasjeskiller, heissjakter, trapper og trapperom er massivtre. Utvendig kledning er fra Kebony.

En av suksessfaktorene med Moholt er bruken av BIM ( Building Infomation Model) i prosjekteringsfasen, gjennomført i tverrfaglige team. Bruken av treløsningene har bidratt til utvikling av nyskaping hos leverandørene og ny kompetanse hos planleggere og konsulenter.

Studentbyen er selvforsynt med termisk energi via eget geovarmeanlegg, og alle byggene er bygget etter passivhusstandard. Moholt 50|50 er verdens største studentboligprosjekt i massivtre og Nordens høyeste byggeprosjekt i ren massivtrekonstruksjon.

Tomtearealet på ca. 145.000 kvadratmeter, skal fortettes med inntil 25 000 kvadratmeter nybygg bestående av fem studentboligtårn i ni etasjer med til sammen 632 hybelenheter – fordelt i hovedsak på bokollektiv, noen hybel- og parleiligheter, barnehage og ulike servicefunksjoner som vaskeri, treningsarealer, legekontor, frisør, sykkelverksted og bibliotek.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Den nye studentbyen, som er bygget i massivtre, ruver i det lokale bybildet i Trondheim.
Den nye studentbyen, som er bygget i massivtre, ruver i det lokale bybildet i Trondheim.

Byggene er basert på et industrialisert byggesystem i massivtre som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden. Moholt 50|50 er Norges største massivtreprosjekt og et av de største treprosjektene generelt sett.

Juryen for Årets trebyggeri har i år gått gjennom og vurdert mer enn 20 innsendte prosjekter. Det var stor spennvidde og kvalitet blant de innsendte prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger. Treteknisk og TreFokus deler i samarbeid med Byggeindustrien ut prisen Årets Trebyggeri 2016. Byggene er realisert i løpet av 2016.

Juryen festet seg spesielt ved tre prosjekter: Romsdalsmuseet i Molde, Moholt 50|50 studentboliger i Trondheim og Steibrua i Alvdal.

De nominerte prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp. Juryen konkluderte med at ”Årets trebyggeri 2016” er Moholt 50|50.

Også innvendig er det brukt massivte.
Også innvendig er det brukt massivte.