Mot normalen for Moelven - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Mot normalen for Moelven

Etter et toppår i 2018 ble fjoråret et mer ordinært år for Moelven. Mye tømmer i markedet som følge av barkbilleangrep i Europa og usikkerhet i verdensøkonomien er noe av grunnen.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Fjoråret ble et år preget av store svingninger for Moelven. Det viser det foreløpige driftsresultatet. Moelven omsatte for 10297,5 millioner kroner i 2019, og leverte et driftsresultat på 335,4 millioner kroner. Det skriver konsernet i en pressemelding.

– Første halvdel av året var meget solid, mens andre halvdel ble preget av usikkerhet i verdensøkonomien på grunn av handelskrig mellom Kina og USA, Brexit og mye tømmer i markedet som følge av barkebilleangrep og stormfellinger i Europa. Dette utfordret markedsaktiviteten og lønnsomheten for Moelven mot slutten av året, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Svingninger i bransjen

2018 var ett av de sterkeste årene i Moelvens historie. Omsetningen i 2019 gikk derimot ned med 723,3 millioner kroner sammenlignet med året før, og driftsresultatet ble 250,8 millioner lavere.

– Bransjen vår er ikke ukjent med slike svingninger, og dette viser hvor viktig det er med et kontinuerlig fokus på kostnadseffektiv drift og en bærekraftig struktur i konsernet, sier Kristiansen.

Mer stabilt framover

Kristiansen sier at de nå ser positive tendenser for divisjonen som leverer trevarer og komponenter til det nasjonale og internasjonale industrimarkedet. Også den avdelingen som retter seg mot byggevarehandelen og byggemarkedet har hatt en sterk utvikling på interiørsiden.

Byggtreleveransene påvirkes på sin side av at nybyggaktiviteten har falt både i Norge og Sverige.

– For divisjon Byggsystemer, med limtre, kontorløsninger og byggmoduler, ble 2019 preget av noe lavere aktivitet. Spesielt innenfor byggmodul, hvor vi måtte redusere kapasiteten i deler av året. Dette ser nå ut til å bedre seg, og vi tror på et mer stabilt 2020 også for denne delen av virksomheten, forklarer Kristiansen.

Intensiverer HMS-arbeidet

2019 ble preget av en rekke nye tiltak innen HMS-arbeidet til Moelven. Konsernet har en nullvisjon om skader, og i fjor ble det satset enda mer på å få ned tallet på skader.

– Vi har fått på plass et mer systematisk oppfølgingsprogram for skader, med påfølgende læringstiltak som blir delt i hele konsernet. Dette, kombinert, med nye systemer og løsninger, gjør at vi intensiverer HMS-arbeidet. Hver eneste skade er en for mye, sier Kristiansen.