Nær rekordhogst i 2016 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Nær rekordhogst i 2016

Skogeierne solgte 10,4 mill. kubikkmeter (m3) tømmer til skogindustrien i 2016. Det er det nest høyeste siden 1920-tallet og bare 100.000 kubikkmeter under rekordsesongen 1989/90. På høsten i fjor steg også sagtømmerprisene noe.

Av: Landbrukdsdirektoratet
access_time Publisert

Skogeiernes bruttoverdi av dette tømmeret var 3,37 milliarder kroner. For hver krone skogeierne mottar i oppgjør for salg av tømmer, skjer det en videreforedling og verdiskapning frem til sluttkunden på 10-12 kroner, det vil si 30-40 milliarder kroner i 2016.

I første halvår 2016 sank prisene på sagtømmer sammenlignet med 2015. Denne trenden snudde utover høsten og vinteren. Fra august lå sagtømmerprisene på gran høyere enn de gjorde året før, og endte i desember på 435 kr/m3.

Massevirkeprisene fortsatte å synke noe gjennom hele 2016, en trend som startet allerede i 2013. I desember endte massevirkeprisen på gran 211 kr/m3 og furu 202 kr/m3, det høyeste nivå siden sommeren 2015.

– I norsk treindustri og i norske skoger ligger det eventyrlige muligheter for framtida. Både for å øke hogsten, skape mer verdier i distriktene i Norge og for ny industri innenlands. Dette er gledelige tall som viser at skognæringa går i riktig retning, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Det er gledelig å se at det fortsatt er stor aktivitet i skogbruket. De økende sagtømmerprisene mot slutten av året viser at det er et marked for det høye aktivitetsnivået. Prisnivået er helt avgjørende for om skogeierne hogger eller ei, sier administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Avvirkningen var størst i Hedmark, med 27 prosent av hogstvolumet, etterfulgt av Oppland (13 prosent) Buskerud (10 prosent). Hedmark hadde likevel en liten nedgang i hogsten på rundt 1 prosent sammenliknet med 2015. Lavest er hogstvolumene på Vestlandet og i Nord-Norge. Hordaland hadde størst økning i hogsten med 95.000 m3 (42 prosent), mens Sør-Trøndelag hadde størst nedgang med 42.000 m3 (- 11 prosent).

Les hele saken og se grafene over utviklingen på Landbruksdirektoratets nettside: