Nasjonal pris til Idrettens hus i Molde - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nasjonal pris til Idrettens hus i Molde

Tenk Tre har kåret Idrettens hus i Molde til månedens trebygg for april.

I Molde ligger et av Norges største idrettsbygg i tre. Hver uke opplever over tusen barn, unge og voksne idrettsglede her. Bygget på 8400 kvadratmeter har tre etasjer og inneholder en rekke haller og saler som brukes av byens klubber, lag og foreninger; her finnes håndball- og turnhall, aktivitetssaler, styrkerom, garderober, klasserom, kontorer, klubbrom og kiosk.

– Dette er et av de mest komplekse byggen vi har vært med på å lage, sier Joakim Dørum, daglig leder i Green Advisers AS.

Idrettens hus er uvanlig som massivtreprosjekt fordi bygget inneholder så mange spesialrom til utstyrskrevende idretter under ett og samme tak. Måten huset er bygget på, har noen likhetstrekk med de gamle stavkirkene. – Huset er bygget opp med søyler og bjelker, avstivet av yttervegger med massivtre imellom, forteller Dørum.

STOLTE VINNERE: Tor Egil Heimstad (til venstre) som var prosjektleder på bygget sammen med Tore Birkeland, idrettskonsulent i Molde kommune (til høyre).

Lokal produksjon

De største bjelkene veier om lag 8700 kilo, og inneholder like mye trevirke som i én enebolig i tre. Store flater og lange spenn bøy også på utfordringer.

– Idrettsbygg får lett store svingninger fordi folk beveger seg i takt, og det er noe vi måtte ta hensyn til i byggingen, sier Dørum.

Mesteparten av massivtreelementene er produsert i Norge, og mye er produsert på et snekkerverksted på Hjelset i Molde. Derfra kom 112 lastebillass med ferdige elementer. De andre elementene kom fra Nordisk massivtre i Kongsvinger, limtreet kom fra Norsk limtre i Mosvik i Fosen, mens de lengste limtrevarene ble produsert i Sverige.

– Tre har en positiv effekt

Selv om Idrettens hus er inspirert av gamle byggeskikker, er det et innovativt og bærekraftig bygg, forteller Christina Qvam Heggertveit. Hun jobber som Fylkesskogmester og Tredriver hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

– Tre er et sirkulært materiale som inngår i det korte karbonkretsløpet. Ved å bygge i tre sørger vi for at karbon ikke går ut i atmosfæren. Folk tenker kanskje ikke over det, men tre har en veldig positiv effekt på oss. Det oppfattes som naturlig fordi vi tar noe fra naturen med oss inn. Forskning viser at det å oppholde seg i bygg laget av tre, kan dempe stress, sier Heggertveit.

Les hele saken om Idrettens hus i Molde på tenktre.no.

Om Tenk Tre

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker de å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet.

Hver måned velger redaksjonen i Tenk Tre ut et trebygg i Norge som vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Byggene har ulike funksjoner og er fra forskjellige steder i landet.

Blant 12 månedsvinnere kåres til slutt Årets Trebygg.