Nasjonal pris til Torvbråten barneskole i Asker - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nasjonal pris til Torvbråten barneskole i Asker

Tenk Tre har kåret Torvbråten barneskole i Asker til månedens trebygg for august.

Som en av Norges første svanemerkede skoler i massivtre, er Torvbråten skole i Slemmestad en arena for å lære elevene om miljø, tre, helse og bærekraft.

For rektor Grethe Hultgren er Torvbråten en skole for fremtiden.
– Det er ikke bare en flott skole. Når vi har et så miljøvennlig og bærekraftig bygg, har det også vært viktig for oss å lære elvene om skolen og hvordan den er bygget, noe som igjen gir dem kunnskap og stolthet. 

Høye klima- og miljøambisjoner

Skolen i massivtre har vært et prestisjeprosjekt for kommunen, med høye klima- og miljøambisjoner. Det er vannbårenvarme i alle gulv og under byggingen ble det gjenbrukt både løsmasser og rivningsmaterialer. Solceller på taket og egen brønnpark gjør skolen energieffektiv. Bruk av massivtre og lavkarbonbetong gir også betydelige kutt i klimagassutslipp.
– Da vi bygget skolen viste klimaregnskapet en reduksjon på 60 prosent CO2 sammenlignet med vanlig TEK17-bygg, sier prosjektleder i Asker kommune, Alf Kaare Stokker.

Svanemerket skole

Torvbråten skole er det andre svanemerkede skolen i Norge. Svanemerket er en nordisk miljømerking som setter krav til både bygget og byggeprosessen. Elevene Sarah, Oscar Johan og Melek er stolte av skolen sin.
– Skolebygget er veldig fint. Det er fint at det er brukt så mye tre i vegger og gulv, det gjør at den føles veldig miljøvennlig. Og så er det kult at den er svanemerket.

KULT MED SVANEMERKING: Elevene Sarah, Oscar Johan og Melek er stolte av skolen sin.

I bygget er materialene nøye utvalgte og her finnes ingen giftige kjemikalier. Svanemerkingen har også bestemte krav til dagslys, noe som har gjort at Torvbråten har lyse klasserom med store vindusflater. Det setter elevene pris på.
– Vi blir mer våkne og får mer energi av sollyset. I naturfagrommet er det til og med vindu i taket. Og så trenger vi ikke bruke så mye strøm for å få lys. Det er bra!

Utstrakt bruk av tre

Med fjorden foran og skogen bak, passer bygget godt inn i omgivelsene. Rundt hele skolen strekker det seg et bånd av spiler i tre. Spilene har ikke bare en estisk funksjon, men fungerer også som solavskjerming, akustisk demping og skjult ventilasjon i skolens amfi. Skolen er bygget med utstrakt bruk av tre, og også innvendig er det store synlige flater med eksponert treverk i klasserom og garderober.

– Tre evner å ta til seg og slippe ut fukt. Det gjør at hvis man fyller et klasserom med elever, så bidrar treverket til et mer naturlig inneklima. Treet med sine mange egenskaper bidrar rett og sett til et mer stabilt innemiljø, forteller prosjektleder Jon-Erling Johannessen hos LINK Arkitektur. De har stått for arkitektur og landskapsarkitektur i prosjektet sammen med Veidekke som entreprenør.

– En studie utført i Østerrike har målt hjerterytmen til elever over en periode. Den konkluderte med at elever som oppholdt seg i bygg med mye eksponert trevirke ble roligere sammenlignet med bygg hvor det var brukt andre materialer som for eksempel gips, sier Johannessen.

Les hele saken om Torvbråten barneskole på tenktre.no.

Om Tenk Tre

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker de å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet.

Hver måned velger redaksjonen i Tenk Tre ut et trebygg i Norge som vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Byggene har ulike funksjoner og er fra forskjellige steder i landet.

Blant 12 månedsvinnere kåres til slutt Årets Trebygg.