Vil kapre trekonferanse - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vil kapre trekonferanse

...er det Europa sin tur. Nå har Oslo søkt om å arrangere konferansen. ‐ Hvorfor arrangere WCTE-2022 Norge? ‐ Norge ligger langt fremme internasjonalt innen treteknologi, trekonstruksjoner og trearkitektur. Norge...

Kristne Nore mener denne konferansen er viktig for det norske fagmiljøet på flere områder. Nore er forsknings- og innovasjonssjef i den norske massivtrebedriften Splitkon, og har tatt initiativet til søknaden.

World Conference on Timber Engineering (WCTE) er verdens ledende forum for å presentere og diskutere den nyeste tekniske og arkitektoniske utviklingen og innovasjonene innen trekonstruksjoner.

‐  Får vi WCTE-konferansen vil det bidra til å styrke det vitenskapelige fagmiljøet i Norge, og den vil være en fremragende anledning til å vise landets byggekunst i tre. Norge har kommet langt i byggingen av trekonstruksjoner og er på flere områder i verdensklasse, forteller Nore, som peker på bruer, skoler, kultur- og næringsbygg. Hun viser til at denne konferansen kan bli en viktig faktor i videreføringen av innovative norske løsninger i tre.

‐  Vi kan sammenlikne dette litt med OL på Lillehammer, der miljø ble satt ordentlig på dagsorden. Resultatet ble store trekonstruksjoner som verden ikke hadde sett tidligere, slik som Vikingskipet på Hamar, OL-hallene på Lillehammer og Gardermoen, sier hun.

WCTE anses som det mest prestisjefylte internasjonale arrangementet innen trekonstruksjoner. Konferansen, som tidligere har hatt opp til 1200 deltakere, holdes annen hvert år i ulike verdensdeler. Den er en viktig møteplass for forskere, ingeniører, arkitekter, konsulenter, entreprenører, myndigheter, leverandører og produsenter. I 2022 er det Europa sin tur. Nå har Oslo søkt om å arrangere konferansen.

‐  Hvorfor arrangere WCTE-2022 Norge?

‐  Norge ligger langt fremme internasjonalt innen treteknologi, trekonstruksjoner og trearkitektur. Norge er en god destinasjon og vi har mange flotte bygg i tre å vise fram. Dessuten har vi samlet et godt team som skal lede verdenskonferansen hvis vi vinner, forteller Kristne Nore som er i Seoul i Sør-Korea for å kjempe om arrangementet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med professor Anders Q. Nyrud i spissen, står som vertsinstitusjon bak søknaden, med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS), OsloMET, NIBIO, Treteknisk, Splitkon og VisitOslo.

Nyrud forteller at dette konsortiet søker fordi det er på tide å vise fram norsk trekonstruksjonskompetanse og Norge for dette internasjonale forumet.

‐ Det mange som er nysgjerrige på hvordan vi bygger i Skandinavia, sier han.

‐  Norsk deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter er en forutsetning for å lykkes. En konferanse i Oslo vil gjøre norske forskningsmiljøer mer synlige – og vi vil bli mer aktuelle som samarbeidspartnere for utenlandske forskningsmiljøer, forteller Nyrud.

‐  Sammenliknet med konkurrerende materialer er det er få som virkelig kan bygge i tre slik som Norge. Undervisningsmessig vil en slik konferanse inspirere enda flere studenter til å velge treteknologisk fordypning, og enda flere kandidater til å velge PhD-løpet som karrierevei. WCTE 2022 vil bli en ypperlig anledning til å begeistre fremtidens fagpersoner, sier han.

Nyrud forteller at bygningsfaglig trenger byggenæringen å dokumentere gode tekniske løsninger i tre, slik som detaljering, arkitektur, konstruksjoner og utførelse. WCTE er en god arena for å jobbe med slike problemstillinger.

‐  Vi kan utfordre kompetansemiljøer fra hele verden til å kritisk vurdere våre løsninger, men det er også en god anledning til å vise fram hvordan vi jobber med trekonstruksjoner i Norden, sier han og mener at kommersielt kan dette bety mye for norske selskaper.

‐  Norge er et av landene i verden hvor det bygges mest i tre per innbygger. Dette er en gylden mulighet til å profilere Norge internasjonalt. Norge har god mulighet til å få dette arrangementet, og vi er blant toppkandidatene. Men det er mange sterke kandidater i år og konkurransen er beintøff, forteller han.

Professor Marius Nygaard ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), sier at hvis  WCTE kommer til Oslo i 2022, vil gi det kunne gi norske forskningsmiljøer innen treteknologi og trearkitektur en bredere kontaktflate mot verdens ledende aktører på disse feltene.

‐  Utviklingen av kunnskap og produksjonsmåter skjer raskt. Klimaspørsmålene tvinger frem et globalt perspektiv på ressurssituasjoner og industrielle løsninger. Som vertskap vil vi få en unik mulighet til å presentere norsk forskning og innovasjon knyttet til utnyttelsen av tre som byggemateriale. Vi vil kunne sette våre i resultater inn i en større historisk, kulturell og politisk sammenheng, forteller Nygaard.

Nygaard sier at tett kontakt mellom forskning og undervisning må til for å heve kompetansen bredt og raskt. Det faglige utbyttet av en trekonferanse på denne størrelsen i Oslo vil ha positive virkninger for utdanninger knyttet til de trebaserte næringene.

‐  Norsk treindustri, byggeindustri og rådgivere innen trekonstruksjon og trearkitektur vil dette få muligheten til å hente impulser fra verdens ledende treindustrielle miljøer. Det vil samtidig være et internasjonalt forum for presentasjon av egne produkter og kompetanse, seier han, som tilføyer at Norge har mye å vise frem, både av bygningsarv og moderne trearkitektur, trekonstruksjoner og treprodukter.

‐  Vår kombinasjon av byggetradisjoner, avanserte konstruktive løsninger og prosjekter av høy arkitektonisk kvalitet er et godt fundament for en aktiv og globalt orientert faglig utveksling, sier Nygaard.

‐  Jeg er svært fornøyd med at våre fremste eksperter innen treteknologi har tatt initiativet til å arrangere World Conference on Timber Engineering i 2022. Norge har lange tradisjoner med bygging av fremragende trekonstruksjoner. Den norske regjeringen har lenge støttet utviklingen av trebaserte produkter og nye trekonstruksjoner. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle forskrifter og standarder for å forenkle bruken av tre i store bygg, sier statssekretær Atle Hammer i Klima- og miljødepartementet (V).

Seniorrådgiver Krister Moen ved Innovasjon Norge mener at å få et slikt arrangement til Norge betyr at vi får en unik mulighet til å vise frem nordiske og spesielt norske byggløsninger for den globale eliten av utviklere innen trekonstruksjoner.

‐  Norge regnes per i dag blant verdens desidert ledende nasjoner innen utvikling av store trekonstruksjoner. Vi har både verdens høyeste trebygg, verdens lengste og verdens sterkeste trebro. Denne posisjonen kan utnyttes til et sterkt konkurransefortrinn for et stort internasjonalt marked som etterspør bærekraftige byggløsninger. Den sterkt økende etterspørselen etter treløsninger betyr økt verdiskaping og industrialisering i bruk av tre over hele landet, og bidrar til bærekraftige arbeidsplasser basert på klimavennlige naturressurser vi per i dag ikke nyttiggjør oss godt nok av, sier Moen.