Norges Skogeierforbund søker etter fagdirektør - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Norges Skogeierforbund søker etter fagdirektør

Vi søker etter en person som skal lede vår avdeling innen fagområdet skogbruk og miljø.

Norges Skogeierforbund er den sentrale næringspolitiske organisasjonen for skogeiersamvirkene Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog. Skogeiersamvirkene har til sammen ca. 30 000 medlemmer og står for over 80 prosent av norsk tømmeromsetningen i en verdikjede med en årlig omsetning på om lag 50 milliarder kroner.

Vi søker etter en person som skal lede vår avdeling innen fagområdet skogbruk og miljø. Avdelingen består for tiden av seks personer med nasjonal spisskompetanse på sine områder. Sentrale tema for avdelingen er skogproduksjon, klima, biologisk mangfold, sertifisering, transport og grunneierrett. Avdelingen har også ansvaret for drift av sertifiseringsordningen PEFC og Skogtiltaksfondet.    

Skogeierforbundets hovedoppgave er å bedre skogbrukets rammebetingelser. Vi søker derfor etter en person som kjenner skognæringen og skogbrukets muligheter og utfordringer godt, og samtidig har god forståelse for beslutningsprosessene innen politikk og offentlig forvaltning.

Her kan du lese hele stillingsannonsen og søke på jobben.