Norges Skogeierforbund søker to nye rådgivere - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Norges Skogeierforbund søker to nye rådgivere

Norges Skogeierforbund har to ledige stillinger som: Rådgiver skog og Rådgiver kommunikasjon og næringspolitikk

Rådgiver skog

Her søker vi en person som skal koordinere vårt arbeid med frivillig vern av skog. Stillingen vil også omfatte arbeid for å sikre grunneiers rett til å utnytte skog- og utmarksressurser på egen eiendom på en bærekraftig måte uten restriksjoner. Også andre oppgaver knyttet til skogbrukets rammebetingelser og ivaretakelse av skogeiernes interesser, vil være aktuelt.

Les mer om stillingen på Finn.no. (Finn-kode 90383222)

Spørsmål kan rettes til direktør Nils Bøhn på tlf. 905 44 565.

 

Rådgiver kommunikasjon og næringspolitikk

Her søker vi en person som skal jobbe med kommunikasjon, næringspolitikk og organisasjon. Arbeidsoppgavene vil blant annet være å produsere nyheter til nettsiden og på sosiale medier, leserbrev, bidra til tettere kommunikasjon mellom aktørene i skogeiersamvirket, og organisere/tilrettelegge aktiviteter og utadrettet virksomhet. Utforming av stillingen kan variere noe, avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

Les mer om stillingen på Finn.no (Finn-kode 90384529)

Spørsmål kan rettes til direktør Ellen Alfsen på tlf. 909 31 965.

 

For begge stillinger gjelder: Søknadsfrist 5. mars 2017.

 

Norges Skogeierforbund har kontorer i Rådhusgata 23 B, 0158 Oslo. Norges Skogeierforbund er den sentrale næringspolitiske organisasjonen for skogeierandelslagene Allskog, AT Skog, Glommen, Mjøsen, Vestskog og Viken. Skogeiersamvirket har 35 000 eiere og står sammen med sine datterselskaper for over 80 prosent av tømmeromsetningen i Norge.