Norsk eierskap sikres for Meraker brug - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Norsk eierskap sikres for Meraker brug

– Det er svært positivt at regjeringen sikrer at Meraker Brug blir på norske hender, sier Per Skorge.

– Vi har forventninger til at det i den videre prosessen også legges opp til at det lokale og familieeide skogbruket styrkes slik det ble gjort ved forrige store oppkjøp fra statens side, sier Per Skorge som er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Meraker Brug utgjør mer enn 90 prosent av arealet i Meråker kommune, men er også en betydelig eier i Malvik, Stjørdal og Steinkjer. Det betyr at det er mange familieeide skogeiendommer som grenser opp til denne eiendommen. Når Staten kjøpte Borregaardsskogene i 2010, ble deler av eiendommen videresolgt slik at næringsgrunnlaget for mange lokale og familieeide skogbrukere ble styrket.

I tillegg til å sikre lokalt og nasjonalt eierskap skriver regjeringen i Hurdalsplattformen at: «Å fordele eigarskapet til naturressursar som jord og skog på mange hender har gitt verdiskaping og vekst i heile landet og lagt til rette for eit mangfald av små, mellomstore og store bruk.»

– Den norske modellen for skogbruket er basert på familieeierskap. Vi forventer at regjeringen legger opp til å styrke det lokale og familieeide skogbruket i tråd med regjeringsplattformen, sier Skorge.

Meraker Brug har et areal på 1,3 mill dekar. Mye av dette er utmark som er viktig for jakt- og friluftsinteresser, men bruket er også en betydelig leverandør av tømmer.

– Vi forutsetter at denne tømmerhogsten minst opprettholdes også etter at salget er gjennomført, avslutter han.