Norske Arbaflame får EU-midler - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Norske Arbaflame får EU-midler

EU støtter Arbaflames forskningsprosjekt med 180 millioner kroner. Prosjektet går ut på å konvertere et kullkraftverk i Nederland til å bruke fornybare trepellets.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

EU gir 180 millioner kroner gjennom programmet Horisont 2020. Forskningsprosjektet som støttes heter Arbaheat og går ut på å konvertere et kullkraftverk eid av et fransk energiselskap i Rotterdam. Kullkrafverket skal gå over til å bruke fornybare pellets utviklet av Arbaflame. Forskningsprosjektet er et samarbeid av blant andre Arbaflame, Sintef og Universitetet i Bergen.

Dermed kan norsk teknologi være med å gjøre om kullkraftverk til forbrukere av biomasse. Trepellets skal ha omtrent samme egenskaper som kull, men er fornybare og slipper ut 90 prosent mindre CO2.

– Vi skal vise at det er teknisk mulig og kostnadsmessig effektivt å konvertere et kullkraftverk til en fornybar energikilde, og dermed etablere et utstillingsvindu for kullkraftverk i EU og resten av verden. Prosjektet er viktig for alle kullkraftverk som ønsker å konvertere til fornybar biomasse, sier administrerende direktør Håkon Knappskog i Arbaflame i en pressemelding.

Arbaflame har som kjent også planer om å bygge biokullanlegg på Follum i samarbeid med Viken Skog og Treklyngen. Fabrikken er støttet av Enova og skal bygge på tomten etter Follum papirfabrikk som Viken Skog kjøpte fra Norske Skog i 2012 for å etablere ny skogsindustri.

‐  Prosjektet i Nederland er uavhengig av planene på Follum. Men vi ser det som positivt at markedsaktørene og EU begynner å engasjere seg i biokull-mulighetene, og teknologien til Arbaflame, sier daglig leder i Treklyngen Rolf Jarle Aaberg.

– Vi ser det som positivt at EU og markedet begynner å engasjere seg i biokull-mulighetene, sier Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen. Foto: Åsmund Lang

‐  Vi er sterkt oppløftet av den økende etterspørselen fra Europeiske kullkraftverk som ønsker vår pellets, sier Knappskog til Magasinet Skog.

Forøvrig er det ingen nyheter om prosjektplanene på Follum per i dag legger han til.

Støtten på 180 millioner kroner går til å sette opp et produksjonsanlegg for Arbaflames dampbehandlede pellets, som har tilnærmet samme egenskaper som kull, er vannbestandig og har energitetthet på nivå med kull. Pelletsene blir produsert i henhold til EUs strenge krav til bærekraft, og i motsetning til tradisjonelle pellets gjør de spesielle egenskapene at kostnaden ved å konverter kullkraftverket blir betydelig redusert.

Til tross for at Arbaflame allerede har gjennomført vellykkede tester ved 15 kullkraftverk rundt om i verden er kullkraftverk i Rotterdam valgt ut av EU som demonstrasjonsprosjekt på grunn av sin størrelse og plassering, og fordi det leverer store mengder strøm til innbyggerne i byen. Prosjektet inkluderer også etablering av en enhet som skal etablere produksjon av biobaserte kjemikaler fra vannet som brukes i dampbehandlingsprosessen

‐  Et slikt konsept, som betegnes et bioraffineri, er fremtiden for å utnytte alle deler av fornybare råstoff til produksjon av energi og kjemikalier. Dette gir stor gevinst både i ressursutnyttelse, bærekraft og økonomi, og åpner for at bioenergi kan bli et økonomis lønnsomt alternativ til fossile energikilder, sier Tanja Barth, professor ved Universitetet i Bergen.