Norske krav til FSC Controlled Wood er godkjent - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Norske krav til FSC Controlled Wood er godkjent

FSC internasjonalt har nå godkjent kravene for å levere tømmer som FSC Controlled Wood fra norske skoger. Kravene betyr en del nye rutiner, men norske skogeiere kom likevel bedre ut av prosessen enn Skogeierforbundet fryktet.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Kravene ble utviklet av en nasjonal arbeidsgruppe bestående av representanter fra skogbruket, skogindustrien, naturvernorganisasjoner, friluftsorganisasjoner og samene.

– Dette har vært et møysommelig og viktig arbeid for å sikre at tømmer fra store skogområder ikke skulle bli definert som tømmer fra uakseptable kilder. Arbeidet har gått over to og et halvt år, og vi har nå fått en ordning som vi anser som akseptabel med tanke på mulighetene for norske skogeiere til å fortsette å levere tømmer til industrien som FSC Controlled Wood, sier Nils Bøhn direktør for skog og arealtilknyttet virksomhet i Norges Skogeierforbund.

FSC Controlled Wood er ikke det samme som en FSC-sertifisering. Controlled Wood-systemet ble introdusert av FSC i 1997 for å unngå at tømmer fra uakseptable kilder blir brukt til å lage produkter som er merket som FSC-sertifiserte. I Norge omsettes omtrent 5 prosent av tømmeret som FSC-sertifisert, resten som PEFC-sertifisert. Kravene fra markedet innebærer imidlertid at en betydelig del av det PEFC-sertifiserte tømmeret også må være godkjent som FSC Controlled Wood. Kravene til FSC Controlled Wood er derfor viktige for norsk skogbruk.

Fram til nå har blant andre skogeierandelslagene levert FSC Controlled Wood basert på at de selv har gjennomført en egen forenklet vurdering av risikoen for at tømmeret kan komme fra uakseptable kilder. I praksis har PEFC-sertifisert tømmer blitt akseptert å oppfylle kravene også til FSC Controlled Wood. FSC internasjonalt har imidlertid bestemt at dette ikke lengre er tilfredsstillende og stilt krav om at det skal foreligge en nasjonal risikovurdering godkjent av dem for å kunne levere tømmer som Controlled Wood.

– Vi opplevde utfordringer med en veldig rigid tilnærming til hva som skulle karakteriseres som kontroversielle kilder i starten av prosessen. FSC internasjonalt fikk utarbeidet en risikovurdering for Norge som var helt uakseptabel. Denne ville blitt gjort gjeldende dersom det ikke hadde lyktes med å bli enige om en nasjonal risikoanalyse i en nasjonal prosess, forteller Bøhn.

–   Partene i denne prosessen har alle vært opptatt av å komme fram til krav som alle parter kunne akseptere, og som tok utgangpunkt i den norske virkeligheten. Felles mål, et godt samarbeidsklima og en enighet om at kravene måtte være faglig baserte, var avgjørende for at vi lykkes med å få til en enighet. Uten denne ville betydelige skogarealer i praksis kunne bli båndlagt, påpeker Bøhn.

Nils Bøhn
Nils Bøhn

Bøhn opplyser at den norske risikoanalysen som nå er godkjent vil sikre at norske skogeiere stort sett vil kunne levere tømmer på lik linje som tidligere, noen få endringer blir det likevel. Det vil blant annet bli enda vanskeligere enn tidligere å få levert tømmer fra områder med store konsentrasjoner av rødlistearter.

Andelslagene og andre som vil levere FSC Controlled Wood har nå et halvt år på seg for å implementere de nye kravene. De nye rutinene må være på plass seinest 27. februar 2019.

Vedlagt følger en norsk kortversjon av den nasjonale risikoanalysen for FSC Controlled Wood. Her finner en bl.a. de konkrete kravene som stilles for å kunne levere FSC Controlled Wood.