Norske Skog-sjefen bekymret for råstofftilgang - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Norske Skog-sjefen bekymret for råstofftilgang

‐ Om vi ikke har stabil og forutsigbar tilgang til tømmer, og gode norske rammebetingelser, vil eierne våre skjele til andre land når de skal gjøre sine investeringsbeslutninger, sier konsernsjef i Norske Skog Lars Sperre.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Den største utfordringen for papirfabrikk-konsernet er per dags dato en stabil tilgang på tømmer, mener Sperre.

‐  Det må jobbes strukturert for å nå Skog22 målsetningen på minst 15 millioner kubikkmeter i årlig avvirkning, sier Sperre til Magasinet Skog.

Den store etterspørselen etter tømmer betyr gode priser for norske skogeiere, men for norsk industri er det ikke like positivt at så mange er interessert i norsk tømmer. I 2017 skapte mangel på tømmer store problemer for papirprodusenten, spesielt i Halden. 2018 har ikke vært like kritisk.

­‐ Vi har ikke hatt like store problemer med tømmerforsyningen utover i 2018 som vi hadde i 2017. I fjor måtte vi blant annet stanse papirmaskiner flere ganger på Saugbrugs i Halden på grunn av tømmermangel. Mangel på virke påvirket driften negativt og kostet oss rundt 50 millioner kroner. Det er derfor viktig at vi har en stabil og forutsigbar tømmerforsyning til våre fabrikker, understreker Sperre.

Til tross for en litt bedre situasjon i 2018 er Sperre mer bekymret for mangel på råstoff nå, enn for et par år siden.

‐ Etter at Follum og Tofte ble nedlagt i 2012 har Norske Skog i Norge økt sine tømmerkjøp med mer enn 300 000 kubikk årlig. Vi har i tillegg en rekke prosjekter i støpeskjeen som vil kreve betydelig mer tømmerkjøp fremover. Om vi ikke har stabil og forutsigbar tilgang til tømmer og gode norske rammebetingelser, vil eierne våre skjele til andre land når de skal gjøre sine investeringsbeslutninger.

Sperre mener det er flere forhold som gjør situasjonen vanskelig for Norske Skog.

‐ Etterspørselen etter tømmer har vært stigende de siste årene, men det avvirkes generelt for lite tømmer av skogen. Skogeierne har også økt sin eksport ut av landet fordi Regjeringen har tilrettelagt for eksport av tømmer fremfor foredling i Norge. I tillegg har driftsforholdene i skogen de siste to årene vært preget av ekstraordinære forhold med rekordmengder med snø i vinter og lignende som har bidratt til redusert avvirkning.

Nå mener Sperre at det må satses fra både politisk hold, og fra skognæringen på å få opp avvirkningen av skog i Norge.

‐ Det må jobbes strukturert for å nå Skog22 målsetningen på minst 15 millioner kubikk i årlig avvirkning, sier Sperre til Skog.

‐ I tillegg er vi avhengige av et godt og langsiktig samarbeid med de norske leverandørene for å optimalisere og effektivisere verdikjeden slik at vi som industribedrift kan få råstoffet inn på fabrikktomt på en stabil og så kostnadseffektiv måte som mulig. Om vi ikke får til dette, er det svært vanskelig for oss å holde ut i den knallharde internasjonale eksportvirksomheten som Skogn og Saugbrugs opererer i.