Norske Skog vil selge tomt - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Norske Skog vil selge tomt

Norske Skog Skogn vurderer mulig salg av næringsarealene på Fiborgtangen til Levanger kommune og eventuelt andre medinvestorer.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Norske Skog Skogn og Levanger kommune innleder et samarbeid om å utvikle næringsarealene på Fiborgtangen, et av Midt-Norges største industri-arealer. Det skriver Norske Skog og Levanger kommune i en pressemelding. Kommunen ønsker å videreutvikle næringsgrunnlaget i Levanger kommune, og vil gjennom et mulig eierskap av næringsarealene på Fiborgtangen, bedre kunne styre den videre næringsutviklingen i kommunen.

– Norske Skog Skogn vil primært drive med egen næringsutvikling på Fiborgtangen, og mener at kommunen har de beste forutsetningene og bedre virkemidler enn oss til å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet. Det er derfor at naturlig at Levanger kommune sitter i førersetet for en slik utvikling. Skognfabrikken vil i tiden som kommer fokusere ressurser på å gjennomføre interne tiltak for fortsatt å være en konkurransekraftig aktør i treforedlingsindustrien fremover, sier administrerende direktør Amund Saxrud ved Norske Skog Skogn.

Produserer damp og el

Norske Skog Skogn vurderer mulig salg av næringsarealene på Fiborgtangen til Levanger kommune og eventuelt andre medinvestorer. Deler av arealene er allerede bearbeidet, mens en del av arealene fortsatt er råtomt. Norske Skog Skogn produserer i dag damp, elektrisitet og varmtvann som kan utnyttes av nyetableringer på området.

– Vi har stor etterspørsel etter næringsarealer, men har dessverre minimalt tilgjengelig for nyetableringer. Overordnede myndigheter har også pekt på at det er vanskelig å regulere nye områder før området på Fiborgtangen er utbygd. Vi vil derfor utnytte det mulighetsrommet vi nå får gjennom samarbeidet med Norske Skog Skogn til å styre samfunns- og næringsutviklingen i kommunen, sier ordfører Robert Svarva i Levanger kommune.

Trenger næringsarealer

Det vil bli bygd ny E6 fra Åsen og til Trondheim innen 2025 som vil korte ned reisetiden mellom Levanger og Trondheim. Fiborgtangen har i dag en isfri internasjonal havn med betydelig lastekapasitet samt at området er tilknyttet jernbanen.

– Den totale infrastrukturen med gode vei-, jernbane- og havneforbindelser gjør at dette næringsområdet er unikt for videreutvikling. Området vil også gi relativt lite støy- og miljøbelastninger for våre innbyggere. Jeg tror denne satsningen gir en god langsiktig og bærekraftig løsning for en fremtidsrettet næringsutvikling ikke bare for Levangersamfunnet men hele regionen, avslutter ordfører Svarva.

Det totale tomteområdet på Fiborgtangen er 400 dekar.