Ny adm. dir. i Mjøsen Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ny adm. dir. i Mjøsen Skog

Steffen Skolseg (50) blir ny administrerende direktør i Mjøsen Skog fra 1. januar 2018. – Styret er veldig godt fornøyd med at Steffen Skolseg har takket ja til stillingen. Han var vårt førstevalg, og vi ser fram til å dra veksler på hans lederkompetanse, sier styreleder Terje Uggen.

Etter en grundig prosess har styret ansatt Steffen Skolseg i stillingen som ny administrerende direktør i Mjøsen Skog fra 1. januar 2018. Skolseg kommer fra stillingen som adm. dir. i Strand Unikorn.

‐ Vi er trygge på at vi har ansatt en dedikert og motivert leder til å etterfølge Erik A. Dahl, som går av med pensjon ved årsskiftet etter nærmere 11 år i sjefsstolen i Mjøsen Skog, sier styreleder Terje Uggen. Steffen Skolseg er en positivt orientert og motiverende leder som skaper engasjement, arbeidsglede og innsats rundt seg. Han kjenner eierne våre fra nåværende og tidligere jobber og er bevisst det oppdraget som Mjøsen Skog utfører for sine eiere. Dessuten har han god næringspolitisk forståelse og er kommersielt orientert. Det vil Mjøsen Skog nå trekke veksler på, sier Terje Uggen.

Steffen Skolseg beskrives som en suksessfull næringslivsleder som har ledet mange strategiske og strukturelle prosesser. – Han er flink til å få med seg mennesker. Han er opptatt av å framheve sine medarbeidere og å lykkes gjennom andre. Han er også svært relasjonsorientert og inviterer til dialog. Dette er verdifulle egenskaper for å lede Mjøsen Skog. Vi ser fram til å få Steffen Skolseg med på laget, sier Uggen.

‐ Jeg gleder meg til å jobbe i Mjøsen Skog, som jeg oppfatter som en veldig kompetent virksomhet. Vi har mange muligheter til å utvikle skogbruk til å bli en motor i det grønne skiftet. Skog- og trenæringen står foran både muligheter og utfordringer i årene som kommer. Den klare ambisjonen må være å oppnå økt verdi på råstoffet som skogeierne leverer, sier Steffen Skolseg.