Ny fagdirektør i Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ny fagdirektør i Norges Skogeierforbund

Hans Asbjørn Sørlie går over i stillingen som direktør for fagavdelingen for skog og miljø 1. mars 2022. Fram til nå har Sørlie jobbet som rådgiver i Skogeierforbundet.

– Jeg føler meg heldig som får lede et av Norges fremste fagmiljøer på skog og skogbruk, sier påtroppende fagdirektør Hans Asbjørn Sørlie.

Norges Skogeierforbund er den sentrale næringspolitiske organisasjonen for skogeiersamvirkene Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog. Skogeiersamvirkene har til sammen rundt 30 000 medlemmer og står for over 80 prosent av norsk tømmeromsetningen i Norge.

– Skognæringa opplever en økende etterspørsel etter tømmer og er en viktig del av klimaløsningen. Samtidig utfordres skogbruket i økende grad av krefter som ønsker at skogen ikke skal brukes. En kunnskapsbasert tilnærming til denne utfordringen er nødvendig både for å imøtegå og utvikle næringen. Til denne oppgaven er Hans Asbjørn riktig person. Han er både kunnskapsrik og har høy faglig integritet, sier administrerende direktør i Skogeierforbundet, Per Skorge.

Fagavdelingen jobber med temaene skogproduksjon, klima, biologisk mangfold, sertifisering, transport og grunneierrett. Avdelingen har også ansvaret for drift av sertifiseringsordningen PEFC Norge og Skogtiltaksfondet.

– Jeg vil jobbe for at skogressursen skal få en enda mer sentral rolle i det grønne skiftet. Med den samlede fagkompetansen de ansatte i Norges Skogeierforbund besitter, føler jeg meg trygg på at vi skal få til det. Samtidig er vi godt rustet til å møte nåværende og framtidige utfordringer, sier Sørlie.

Han tar over som fagdirektør etter Nils Bøhn som skal pensjonere seg til sommeren.

– Vi jobber hele tiden for å sikre best mulig betingelser for skogeierne og norsk skogbruk. Jeg gleder meg stort til å ta fatt på de nye arbeidsoppgavene og til videre samarbeid med aktørene i skogeiersamvirkene, og alle andre med tilknytning til skognæringen, avslutter Sørlie.