Ny handlingsplan for friluftsliv - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ny handlingsplan for friluftsliv

Regjeringen har vedtatt en ny handlingsplan for friluftsliv. Ett av tiltakene i planen er å endre friluftsloven, slik at det gis en generell adgang til ikke-motorisert ferdsel i utmark.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Regjeringen fremmet i sommer (24. juli) en ny handlingsplan for friluftsliv. Ifølge pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet (KLD) inneholder planen en rekke tiltak og føringer, og den omfatter både ivaretakelse og utvikling av arealer, samt motivering til friluftsliv.

Ett av de viktigste tiltakene i handlingsplanen, sett fra et grunneierperspektiv, er trolig at regjeringen ønsker å endre friluftsloven, slik at det gis en generell adgang til ikke-motorisert ferdsel i utmark. I dag lister friluftsloven opp hvilke ferdselsformer som kan utøves etter allemannsretten. Med den nye endringen, som kan tre i kraft neste år, vil alle former for friluftsliv i utgangspunktet være lov.

Handlingsplan for friluftsliv – forside.

I tillegg ønsker regjeringen å gi ferdselsårene i Norge et løft. I 2019 vil de starte et eget prosjekt der formålet er å fremme et nettverk av turstier i kommunene. Målet er at alle merkede stier og løyper skal legges inn i Nasjonal database for tur- og friluftsruter.

Regjeringen vil også se nærmere på hvilke friluftstiltak som kan fremme økt aktivitet blant barn og unge. De vil også se på tiltak for å få bedre kunnskap om konsekvenser for miljø og samfunn av hyttebygging i fjellområdene.