Ny kvinnesjef - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ny kvinnesjef

Britt T. Godtlund er ansatt som ny daglig leder i Kvinner i skogbruket. – Jeg skal være mye på farten, for vi har mange viktige oppgaver, sier hun.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Første november tar Britt. T Godtlund over som daglig leder i organisasjonen Kvinner i skogbruket (KiS) etter Kirsten Engeset som går av med pensjon etter 13 år i stillingen. Godtlund har arbeidet i til sammen 16 år som skogbruksleder i Akershus og Hedmark. Nå sist i Viken Skog.

I tillegg er hun femte generasjon skogeier, og aktiv skogbruker, på en mindre skogeiendom i Eidskog.

Aller best trives hun når hun kan motivere og inspirere folk slik at resultatet blir positiv aktivitet.

Motivasjon

– Jeg er en nysgjerrig og litt rastløs person, så jeg ser frem til å få hele landet som arbeidsfelt, sier hun.

KiS ble egentlig startet i 1986 fordi altfor få kvinner benyttet seg av odelsretten sin. I tillegg opplevde man at i den sterkt mannsdominerte skogbransjen, så overlot kvinnelige eiere som regel forvaltningen av skogeiendommen til en mann, forteller den nybakte lederen til skog.no. Og dette er fortsatt vanlig praksis i 2019, legger hun til med ettertrykk.

Som leder ønsker hun å være en skogcoach for å få enda flere kvinner til å bli aktive eiere og brukere.

– Uten basiskunnskap om egen næring og eiendommen, er man prisgitt andres råd og ideen. Det synes jeg er en sjanse å ta, mener hun.

– Vi i KiS har mange viktige prosjekter med samfunnsverdi, så alle kvinner burde sjekke ut hva organisasjonen Kvinner i Skogbruket arbeider med. Blant annet et integrerings-prosjekt med fokus på skog-dager for kvinner med innvandrerbakgrunn. Med stor suksess i følge Godtlund.

Hun minner om at også menn er velkomne som medlemmer i KiS

– Jeg trives godt i en mannsdominert bransje, men nå gleder jeg meg til å jobbe målrettet for å motivere kvinner til å danne nettverk, og å utnytte de ressursene de har som skogeiere, sier hun. Og husk at det nærmest er uante muligheter for en så fantastisk ressurs som tømmer og utmark.

Rekruttering

– Vi i KIS skal jobbe for økt rekruttering til skogbruket. Selvsagt er det et aktuelt tema for både kvinner og menn, men vi skal hjelpe til med å rydde plass for kvinner slik at de får glede av eiendommen sin, pluss bidra positivt i en bransje hvor linjene er så lange, forteller hun. – Her kan jeg forhåpentligvis være en rollemodell med min erfaring fra praktisk skogbruk og gründervirksomhet.

– Skogbruket er langsiktig både når det gjelder investeringer, kultur og utvikling, men det betyr jo ikke at ting må gå tregt! Og ifølge Britt T. Godtlund går kvinne-veksten i skognæringen rett og slett for tregt.

– All forskning viser at deltakelse fra begge kjønn bedrer både miljø og økonomi så her er det mye bærekraft å hente i økt kvinnedeltakelse, slår hun fast.

Til sammenligning var andelen kvinnelige leger 14 prosent i Norge i 1970. I 2015 var kvinneandelen 71 prosent blant nye studenter på medisinstudiet.

Med ansettelsen av Britt T. Godtlund som daglig leder, blir kontoret til Kvinner i Skogbruket flyttet til skogfylket Hedmark. Hun lover å være mye på farten landet rundt, for det er i møte med folk at ideer blir til handling.