Ny rådgiver i skogeierforbundet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ny rådgiver i skogeierforbundet

Erland Lundby (36) er ansatt som rådgiver med ansvar for industrielle rammevilkår i Norges Skogeierforbund. Han starter 1. oktober.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, og håper å kunne bidra til økt bruk av skogressursene i Norge. Vi skal jobbe aktivt mot det grønne skiftet, og samtidig legge til rette for økte økonomiske gevinster for skogeiere, videreforedlere og den norske industrien. Målet er flere arbeidsplasser og miljøgevinster, samtidig som vi ivaretar skogeiernes interesser, sier Lundby som håper å raskt kunne vise til konkrete prosjekter.

– Vi ønsker at industrien skal etterspørre norsk skogråvare i større grad. Da må vi få på plass en levedyktig industri med behov for skogressurser. Bedre rammevilkår er viktig, men det viktigste vi jobber mot må være å oppnå en solid industri med reell etterspørsel.

Lundby mener Norges skogeierforbund er i en god posisjon for å få dette til.

– Forbundet representerer mange andelseiere og store verdier. De står i en svært god posisjon til å markedsføre norske skogressurser, og miljøgevinstene som vil komme av en økt satsing på skogen.

Som skogeier, og medlem av Viken skog, er Lundby godt kjent med skogeiersamvirket og den jobben som gjøres i organisasjonen. Han er valgt som første vara til styret i Viken skog, og gleder seg til å jobbe fulltid for skogeiernes interesser.

Per i dag er han økonomisjef i Hurdal kommune, der han bor med kone og to barn på Lundby gård.

– Vi flyttet tilbake og overtok familiegården for fem år siden, der vi dyrker korn og har 800 mål skog, forteller Lundby.

Lundby er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim, og startet sin karriere i konsulentselskapet Accenture. Der jobbet han med prosessoptimalisering og forbedringer i store organisasjoner. Han har også være operativ sjef for ECO-1 Bioenergi AS, som åpnet landets første biodiesel stasjon i fjor, og er leverandør av biofyringsolje. Lundby var også ansatt som daglig leder for søsterselskapet Green Cube Management.

Når Lundby ikke jobber, passer barna eller arbeider på gården, liker han å oppsøke naturen for skiturer, klatring og jakt.

– I en travel hverdag blir det helst kortreist jakt i nærområdet, sier den nyansatte rådgiveren.