Ny rekord for bygging av landbruksbygg i tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ny rekord for bygging av landbruksbygg i tre

– Økt bruk av tre i landbruket er en god nyhet for klima og lokal verdiskaping, sier Per Skorge i Skogeierforbundet.

I 2022 ble hvert tredje landbruksbygg oppført i tre viser tall fra Innovasjon Norge. Før ordningen med tretilskudd ble innført i 2020, ble mindre en fem prosent bygget i tre. Nå er det klart at denne ordningen videreføres.

– Ordningen har vært et vendepunkt for trebruk landbruksbygg. Det er moro å se at så mange flotte trebygg reise seg. Det er bygg som passer godt inn i kulturlandskapet, sier Per Skorge, adminisrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Mange bønder vil bygge i tre

I jordbruksforhandlingene i 2022 ble det vedtatt «å gjøre en nærmere faglig vurdering av videreføring og innretning av tilskudd til bruk av tre som byggemateriale».

Konklusjonen er nå trukket og tretilskuddet videreføres. Midlene til ordningen bevilges over jordbruksavtalen, men det er Innovasjon Norge som forvalter ordningen. Initiativet til ordningen ble tatt av Norges Skogeierforbund.

I årene fra 2020 til 2022 ble det gitt tretilskudd til 517 nye landbruksbygg.

– Tretilskuddet har vært svært populært. Andelen landbruksbygg har gått kraftig opp etter mange tiår der nesten alle landbruksbygg har vært oppført i stål og betong, sier Skorge.

Klimasmarte bygg

Klimagevinsten ved bruk av tre som byggemateriale er stor og gir om lag 60 prosent lavere utslipp av CO2 sammenlignet med stål og betong (kilde: Eggen Arkitekter AS).

Dersom alle driftsbygningene i landbruket bygges i tre, vil det gi en årlig reduksjon i CO2-utslippene på om lag 100 000 tonn per år. I tillegg kommer det at hver m3 trevirke binder cirka 0,7 tonn CO2 i bygningens levetid.

Rundt 15 prosent av de nasjonale utslippene kan tilskrives byggenæringen. For å nå klimamålet om en halvering av utslippene innen 2030, vil økt bruk av tre være en viktig del av løsningen, avslutter Skorge.

Statistikk fra Innovasjon Norge om tretilskudd til landbruksbygg

2022

I 2022 ble det innvilget tilskudd fra Innovasjon Norge til cirka 525 landbruksbygg. Av disse fikk 195 innvilget tretilskudd. Det utgjør 37 prosent av byggene.

2021

2020