Ny rekord i skogvern - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ny rekord i skogvern

I 2017 ble det vernet mer skog enn noen gang tidligere. Totalt er 114 skogområder vernet og norske skogeiere har bidratt med 91 av områdene gjennom frivillig vern av skog.

Totalt er nå noe mer enn 4,5 prosent av skogen i Norge vernet og 3,2 prosent av det produktive skogarealet er vernet. Ordningen frivillig vern av skog, der private skogeiere i Norge frivillig tilbyr skogen sin for vern, har stått for omtrent en tredjedel av dette arealet (855 000 dekar).

Dette har vært ett av historiens mest hektiske skogvernår og rekordbevilgningen på 442 millioner kroner har ført til at 114 nye skogområder har blitt vernet i år. De aller fleste av dem er et resultat av frivillig vern.

– Skogeiersamvirket og vernemyndighetene har jobbet på spreng for å skaffe nok arealer til vern i år, men det er ikke sikkert at vi klarer å bruke opp neste års bevilgning (467,6 millioner kroner). Tidligere har vi hatt liggende flere potensielle verneområder, men alle disse «bufferarelene» er nå vernet. I tillegg er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på 3 år, sier Svein M. Søgnen, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

– Når bevilgningene til vern økes kraftig fra år til år, sier det seg selv at vi får en utfordring med å holde følge, sier Søgnen.

Norges Skogeierforbund tok initiativ til ordningen med frivillig vern av skog i 2000 og fem år etterpå ble de første områdene vernet. Siden den gang har 450 områder med et samlet areal på 1 500 000 dekar blitt vernet som naturreservat gjennom ordningen.

Norges Skogeierforbund har et tett samarbeid med vernemyndighetene og jobber for at skogvern skal kunne gjennomføres på best mulig måte for landets skogeiere.

Ansvarlig for ordningen frivillig vern av skog i Norges Skogeierforbund, Svein M. Søgnen, pensjonerer seg til nyttår. Rådgiver Ida Aarø vil ta over hans arbeid.