Ny tømmerkai på Granvin - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ny tømmerkai på Granvin

Nylig kunngjorde landbruks- og matminister Jon Georg Dale at tømmerkaien som er planlagt bygd i Granvin vil få et investeringstilskudd på 21 millioner kroner.

Kaien vil dekke utskiping av tømmer fra kommunene Voss, Granvin og Ulvik. Sammen med sagbruket Moelven Granvin Bruk vil denne utskipingskaia styrke Granvin som senter for skogindustri på Vestlandet.

Bak initiativet står Vestskog SA, de tre kommunene og Granvin Bruk AS.

‐ Det er snakk om en tømmerkai på 80 meter med ca. 26 millioner i kostnadsramme.

Fylkesmannen i Hordaland er en av de som har gitt sine støtteerklæringer og er positiv til at det blir bygd ut ny utskipingskai i Granvin. Fylkesmannen ser at kaier er viktig for skogbruket i området.

‐ Det er stor aktivitet i skognæringa på Vestlandet og kaia vil vere ein viktig del av infrastrukturen for skogbruket på Voss, den største skogkommunen i Hordaland, og regionen rundt. Økonomien for skogbruket i regionen betrast ved at den delen av virket som ikkje vert foredla ved Granvin bruk, kan bli transportert vidare på ein effektiv måte. God infrastruktur er svært viktig for skogbruket, sier Fylkesmannen i Hordaland i erklæringen.