Ny toppledelse i Glommen Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ny toppledelse i Glommen Skog

Glommen Skog hadde nylig årsmøte. Ole Theodor Holth ble valgt som ny styreleder etter Egil Magne Stubsveen, og administrerende direktør Gudmund Nordtun var for første gang sentral på årsmøtet etter at han startet i stillingen […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Det har vært et spesielt år for Glommen. I sommer døde disponent Helge Urstrømmen brått og uventet. Også styreleder Egil Magnar Stubsveen ble sykemeldt i en lengre periode. På årsmøtet fikk han mange godord for å være tilbake, og lykkeønskninger videre. Til årsmøtedeltagerne slo han fast at han nå er erklært frisk, men at han skal «senke farten» på engasjementet sitt. Han ga også stor ros til administrasjon, ansatte og styret for særdeles god og konstruktiv innsats etter at Urstrømmen gikk bort bare 59 år gammel.

Årsmøtet viste at fusjonen mellom Glommen og Havass har gått bra. Nå er det en felles kultur og alle ser fremover. Det var et stort engasjement blant utsendingene fra de syv skogeierområdene.

Generaldebatten kan vel kort oppsummeres slik:

Ulvesaken er håndtert på en tilfredsstillende måte. Glommen Skog har vært svært aktive både på egenhånd og i samarbeid med Norges Skogeierforbund. Det er enighet både om hvor viktig saken er for skogeierne i Glommen Skog, da Glommens geografiske område praktisk talt dekker hele området som er mest berørt av ulv, og de virkemidlene som er tatt i bruk.
Trolig kommer ulv fortsatt til å bli et tema i Glommens område i lang tid fremover.

Glommen eier 29,11 prosent i Glommen Industrier ASA og 36,6 prosent i Alvdal Skurlast. Disse to betydelige aksjepostene påvirker Glommens årsregnskap i stor grad. Diskusjonen gikk derfor på hvordan man skal forvalte den etter hvert store egenkapitalen i skogeierandelsalget Glommen Skog. Dette gir handlingsfrihet, men det kan også være en fare for at styret også sprer sitt fokus ut over kjernevirksomheten. Administrasjonen hadde tatt initiativ til en debatt om hvordan man skal forvalte egenkapitalen best mulig måte som både imøtekommer kravet til sunn driftsøkonomi, strategiske investeringer og synliggjøring av medlemsfordeler.

Det siste hovedtemaet som utsendingene var opptatt av, var fokus. Med så stor handlefrihet som den finansielle situasjonen tilsier, så er det bra å bli minnet om at det er andelshavernes skogsprodukter som er hjertet i virksomheten.

Valgene ble gjort i henhold til valgkomiteens innstilling. I tillegg til ny styreleder ble Runa Elisabeth Skyrud valgt som nytt styremedlem etter Gro Svarstad. Anne-Berit Jaavall Kværner og Per Olav Løken ble begge gjenvalgt.

Det nye styret i Glommen Skog for 2017 består av: Ole Th. Holth (leder); Rolf Th. Holm (nestleder); Per Olav Løken; Runa Elisabeth Skyrud, Anne Berit Jaavall Kværner; Anne S. Trolie; Ingar Brennodden (ansattrepresentant) og Nils Nilssen (ansattrepresentant).

På årsmøtet for 35. gang på rad

Anne-Birthe Aakrann Eek.

Anne-Birthe Aakrann Eek deltok på sitt 35. årsmøte på rad. I hele 25 år har hun vært tillitsvalgt i en eller annen posisjon. Hennes sønn eier nå nær alt av familiegården på hele 35.000 dekar.

‐ Den har vært i familiens eie siden 1733, og min funksjon nå er å hjelpe til med «bestyrelse» i form av erfaring og lokalkunnskap. Årlig har hennes avvirkning ligget på 2-5.000 kubikkmeter tømmer. Nå driver jeg skogbruk med adresse i Storgaten i Elverum, smiler hun.

Rådet til ledelsen i Glommen er glassklar. ‐ Fortsett som dere stevner frem.

 

Hovedtall 2016 i forhold til 2015
2016 2015
Totalt tømmerkjøp (i 1.000 kubikkmeter) 1683 1655
Tømmeromseting (i millioner kroner) 656 686
Administrasjon av skogsdrifter (i 1000 kubikkmeter) 1472 1443
Omsetning av skogsdrift og skogkultur (i milloner kroner) 265 238
Antall andelseiere 3578 3670
Andelseiernes produktive skogareal (i 1000 dekar) 6729 7007
Antall ansatte 72 69
Driftsresultat morseslskapet (i milloner kroner) 3,8 -10,3
Finansresultat morselskapet (i milloner kroner) 21,8 18,1
Ordinært resultat før skatt morselskapet (i millioner kroner) 25,6 7,9