Ny veileder fra Landbruksdirektoratet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ny veileder fra Landbruksdirektoratet

Miljøregistrering i skog (MiS) tar nå i bruk Natur i Norge (NiN) som type- og beskrivelsessystem for kartlegging av livsmiljøer.

NiN er godt tilpasset de behovene skogbruket har for beskrivelse av natur. Landbruksdirektoratet har laget en veileder for kartlegging etter NiN, og nye kartleggingsprosjekter skal ta i bruk det nye opplegget.

I forbindelse med lansering av overgang til NiN, ble det arrangert et oppstartseminar på Honne den 8 og 9. juni. Seminaret samlet over 60 deltagere fra fylkesmennene og organisasjoner som påtar seg kartleggingsoppdrag.

Oppstartseminaret besto av foredrag og kurs med en teoridel og en feltdel, med foredragsholdere fra Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Naturhistorisk museum (UiO), Norges Skogeierforbund, NIBIO, Artsdatabanken, Miljødirektoratet og Mjøsen Skog.

Kartlegging av MiS-livsmiljøer skal etter det nye opplegget beskrives i henhold til NiN sin typeinndeling og beskrivelsessystem. Fordi NiN i utgangspunktet er tilpasset de behovene skogbruket har for beskrivelse av natur, medfører overgangen i praksis mindre endringer for kartleggerne. De største endringene er på typeinndelingen der skogbrukets vegetasjonstypeinndeling er erstattet av grunntyper i NiN-systemet.

Landbruksdirektoratet har i samarbeid med Artsdatabanken, NHM-UiO, NIBIO og PEFC Norge utarbeidet en veileder for kartlegging av MiS etter NiN-systemet.