Ny veileder fra Landbruksdirektoratet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ny veileder fra Landbruksdirektoratet

Miljøregistrering i skog (MiS) tar nå i bruk Natur i Norge (NiN) som type- og beskrivelsessystem for kartlegging av livsmiljøer.
access_time Publisert

NiN er godt tilpasset de behovene skogbruket har for beskrivelse av natur. Landbruksdirektoratet har laget en veileder for kartlegging etter NiN, og nye kartleggingsprosjekter skal ta i bruk det nye opplegget.

I forbindelse med lansering av overgang til NiN, ble det arrangert et oppstartseminar på Honne den 8 og 9. juni. Seminaret samlet over 60 deltagere fra fylkesmennene og organisasjoner som påtar seg kartleggingsoppdrag.

Oppstartseminaret besto av foredrag og kurs med en teoridel og en feltdel, med foredragsholdere fra Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Naturhistorisk museum (UiO), Norges Skogeierforbund, NIBIO, Artsdatabanken, Miljødirektoratet og Mjøsen Skog.

Kartlegging av MiS-livsmiljøer skal etter det nye opplegget beskrives i henhold til NiN sin typeinndeling og beskrivelsessystem. Fordi NiN i utgangspunktet er tilpasset de behovene skogbruket har for beskrivelse av natur, medfører overgangen i praksis mindre endringer for kartleggerne. De største endringene er på typeinndelingen der skogbrukets vegetasjonstypeinndeling er erstattet av grunntyper i NiN-systemet.

Landbruksdirektoratet har i samarbeid med Artsdatabanken, NHM-UiO, NIBIO og PEFC Norge utarbeidet en veileder for kartlegging av MiS etter NiN-systemet.