Nye brannveiledere - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Nye brannveiledere

Trefokus har lansert nye veiledere, som gjør det enklere å sjekke at man har riktig dokumentasjon når man skal benytte brannmalt eller brannimpregnert kledning. Samtidig ber Treindustrien om at det føres tilsyn med at brannbehandlet […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Det er økt etterspørsel etter trebaserte løsninger i ulike typer bygg. Når man velger brannbehandlet kledning i et bygg er det viktig at produktet er testet, sertifisert og godkjent. I tillegg må det være egnet til den bruken det er tiltenkt – og testet og godkjent for dette, skriver Trefokus i en pressemelding.

For å hjelpe byggherrer, ingeniører arkitekter og alle andre som ønsker å bruke tre som materiale i bygg, har Trefokus nå lansert nye veiledere som gjør det enklere å sjekke at man bruker materialene riktig.

Brannveilederne vil bidra til å hjelpe kundene med å gjøre gode og trygge valg og til å finne de løsningene som passer best. Treindustriens brannfaglige utvalg og Treteknisk har bidratt med å utarbeide veilederne.

Ber om tilsyn rundt brannsikkerhet

Finstad_Heidi_web
Heidi Finstad er adm. dir. i Treindustrien.

Bruk av tre er stadig økende og kravene til dokumentasjon er omfattende. Derfor har Treindustrien bedt Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om tilsyn for å påse at produsenter, importører og distributører av brannbehandlet kledning har nødvendig dokumentasjon på plass, skriver foreningen i en pressemelding.

DiBKs forum for tilsyn er en viktig samarbeidsarena for produsentene i byggenæringen, der alle produsenter kan gi innspill til årlige tilsynskampanjer. I år har Treindustrien spilt inn et ønske om tilsyn med brannbehandlet kledning til utvendig bruk. Bruk av tre i bygg, inkludert brannbehandlede fasader er stadig økende. Som et ledd i den positive markedsutviklingen mener Treindustrien det er viktig med forebyggende arbeid.

– I utviklingen av en seriøs byggenæring er det viktig for Treindustrien at alle produsenter, importører og distributører av byggevarer og produkter påser at produktet er dokumentert i samsvar med regelverket. Det inkluderer teknisk dokumentasjon, sertifisering og produktdokumentasjon, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

– Gjennom tilsynsfunksjonen bidrar DiBK også til kompetanseutvikling i markedet, noe Treindustrien mener er viktig for å styrke norsk byggenæring i en global konkurransesituasjon.

DiBK har sendt ut anmodning til ulike aktører om tilsyn, hvor det også vurderes testing av produktene. Treindustrien er svært positive til at DiBK prioriterer dette produktområdet, i tillegg til tilsynskampanjer som allerede er i gang for stålprodukter, veirekkverk, glassrekkverk og bygningsmoduler.