Nye Namsos tømmerkai åpnet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Nye Namsos tømmerkai åpnet

Tirsdag åpnet Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) ny tømmerkai i Namsos. Kaien er forlenget og bedre rustet til å ta imot moderne skip.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Det skal bli lettere å laste og losse fra den nye kaien som er utbygd til 80 meter.

Selve åpningen, og noen korte hilsener, foregikk ute på kaia før det var servering og kulturelle innslag innendørs.

Styreleder Eilif Due i Allskog sier at den nye kaien er en viktig milepæl.
– Den nye kaien gir mer konkurransekraft til skognæringen nordafjells. Namsos og Namsen har vært viktige knutepunkter for utviklingen av vår næring. Allskog omsatte over kai cirka 90 000 kubikk virke i 2017, noe som vil øke fremover.
Due understreker videre at det fortsatt står igjen en jobb med å gjerne flaskehalser på vegnettet.
– Vi har behov for mer kilometer med skogsbilveg og flere lokale kaianlegg i Midt-Norge og nordover trenger opprustning.
Ministeren understreket at skogen er av stor betydning for Norge.
‐  Målet er at vi skal øke hogsten i norske skoger og nyplante mer. Skogen er ett av de nye beina Norge skal stå på selv om det ikke er nytt, sa Dale.

Dale besøkte Moelven Van Severen og Planteskole og senter for planteforedling på Kvatningen senere på dagen.

Moelven Van Severen i Namsos ligger rett ved den nye kaia, og er også det eneste sagbruket som er igjen i Namdalen.
– Den nye kaia betyr at vi får større kapasitet til å motta tømmer inn, og vi får større kapasitet til å skipe ferdige produkter ut, sier daglig leder Knut Johan Dreier til avisa Nationen.

Regjeringen har siden 2013 satset tungt på å legge bedre til rette for å ta ut mer tømmer fra de norske skogene. Bevilgningene til å bygge skogsveier og tømmerkaier er økt kraftig, og det er åpnet for bruk av tømmerbiler som kan ta større lass. Kaien i Namsos er bare en av mange kaier som skal bygges frem til 2020.