Nye rekorder for Glommen Mjøsen Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nye rekorder for Glommen Mjøsen Skog

Det har vært svært høy aktivitet i skognæringen og stor etterspørsel etter tømmer. Glommen Mjøsen Skog setter rekord både når det gjelder økonomisk resultat og omsatt tømmervolum.

– Vi er glade for å slå fast at det har vært stor aktivitet og verdiskaping i skogen, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Glommen Mjøsen Skog er et skogeiersamvirke som eies av 7100 skogeiere på Østlandet. De største forretningsområdene er tømmeromsetning og skogbruksplaner.

Morselskapet Glommen Mjøsen Skog SA, hadde i 2021 en omsetning på 2,37 milliarder kroner. Resultat før skatt ble 392 millioner kroner. Driftsresultatet ble 23 millioner kroner. Finansresultatet ble 369 millioner kroner, primært drevet av utbytte fra Moelven Industrier ASA.

Deler av overskuddet

Styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog er fornøyd med resultatet.

– Samvirket vårt har en sterk og stabil posisjon i markedet. Kjernevirksomheten rundt tømmeromsetning og andre skogtjenester går bra, og det er lagt ned en stor innsats i det å skape økonomiske resultater for våre andelseiere, sier Hemstad.

– Vi setter til side hele 88 prosent av årets overskudd til framtidig utbetaling til eierne. Det skal lønne seg å være andelseier i Glommen Mjøsen Skog, sier hun.

Mot et grønnere samfunn

Glommen Mjøsen Skog presenterer for 2021 selskapets første bærekraftsrapport.

– Formålet med rapporten er å gi en helhetlig oppsummering av virksomhetens aktiviteter, våre påvirkninger på bærekraftig utvikling og vårt arbeid med å bli et mer bærekraftig selskap. Vi har nådd nok en viktig milepæl for skogsamvirke, sier Hemstad.

– Man blir ikke en bærekraftig virksomhet bare fordi man jobber med en fornybar ressurs. Glommen Mjøsen Skog har startet arbeidet med klimaregnskap hvor vi tallfester både CO2-binding og utslipp som følge av vår virksomhet, og har en målsetting om å redusere våre utslipp, sier Nordtun.

En aktiv og bærekraftig forvaltning av de fornybare ressursene i skogen er en viktig brikke for å bli et mer grønt samfunn, mener han.

– Vi merker at skogeierne ønsker å utnytte ressursene i egen skog og vi merker at samfunnet etterspør en fornybar råvare. Vi mener dette illustrerer det grønne skiftet i praksis, sier Nordtun.

Historisk godt fjorår for Moelven Industrier ASA

Glommen Mjøsen Skog er majoritetseier i Moelven Industrier ASA. Årsresultatet i konsernet Glommen Mjøsen Skog inkluderer derfor Moelven Industrier ASA. Totalomsetningen for konsernet ble 16,64 milliarder kroner. Samlet resultat for konsernet før skatt ble på 3,03 milliarder kroner i fjor. Det er en økning fra 672 millioner kroner fra 2020. Moelven kan se tilbake på et rekordår som skriver seg inn i selskapets historiebøker.

–  Vi gratulerer Moelven med et knallsterkt resultat og svært god innsats i året som var. Ingen kan forvente å se dette resultatet igjen med det første. Dette gir en unik mulighet til å videreutvikle en framtidsrettet industrivirksomhet som kan sikre lønnsom avsetning av tømmer fremover, sier Hemstad 

Tømmerrekord

Glommen Mjøsen Skog omsatte sammen med datterselskapet Glommen Skog AS totalt 3,68 millioner kubikkmeter tømmer i fjor, mot 3,37 millioner i 2020, som er ny rekord.

– 2021 ble året «alle» skulle pusse opp, bygge platting eller kjøpe seg hytte. Det har ført til høy etterspørsel av trelast med tilhørende økte sagtømmerpriser, forteller Nordtun.

Ungdommene reddet plantesesongen

Et viktig oppdrag for skogeierne er å få opp igjen ny skog etter hogst, men plantesesongen 2021 tegnet til å bli krevende da de utenlandske plantørene ikke kom inn i landet på grunn av koronarestriksjoner.

– Vi valgte da en strategi hvor vi gikk bredt ut og søkte etter lokal arbeidskraft. Responsen var overveldende og vi ansatte hele 270 personer som skogplantører, i all hovedsak ungdom, forteller Nordtun.

– Denne store nyrekrutteringen krevde betydelig oppfølging, men resultatet ble at skogplantingen ble reddet. Sammen med skogeiere som valgte å plante selv, fikk vi totalt 13,9 millioner planter i jorda i fjor. Vi håper dette gjør at flere ungdom blir interessert i å velge en grønn utdanning og en karriere i skognæringen. Vi har et stort behov for folk med skogkompetanse i framtiden, sier han.