Nytt forslag til fusjon: Nordtun blir sjef - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Nytt forslag til fusjon: Nordtun blir sjef

Gudmund Nordtun foreslås som administrerende direktør i det nye Glommen Mjøsen Skog. Kontorene på Elverum og Lillehammer skal i stor grad fortsette som i dag.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Det nye forslaget til fusjon mellom Glommen og Mjøsen Skog ble offentlig denne uken. Det er enighet om at det foreløpige navnet blir Glommen-Mjøsen Skog, og at selskapet skal ledes av Gudmund Nordtun, som har vært administrerende direktør i Glommen i to år.

– Jeg er glad for tilliten jeg er vist, og er motivert for utfordringen en slik rolle vil føre med seg, sier Nordtun som understreker at forslaget ennå ikke er avgjort.

– Dette er fremdeles et forslag, men gitt at det blir slik så vil jeg si at jeg er både stolt og glad, sier Nordtun.

Berører mange

Kulturforskjellene mellom Glommen og Mjøsen, og deres ulike holdning til konkurranse, har vært et moment i fusjonsdebatten. Nordtun legger til at han er innstilt på at det ikke blir en enkel oppgave å lede et eventuelt nytt selskap som består av de to skogeierlagene med over 100 års historie.

– Fusjoner er alltid utfordrende. Men jeg vil si at jeg ser flere likheter- enn ulikheter- mellom de to selskapene. Nå blir det min oppgave å jobbe for at «de og vi» blir til «oss» fortest mulig, sier Nordtun.

– Havass var allerede fusjonert inn i Glommen da jeg tok over, og jeg har aldri opplevd Havass som noe annet enn en del av Glommen på lik linje med de andre regionene. Jeg vil nå gjøre mitt for at vi blir et lag og en enhet fortest mulig, dersom forslaget blir vedtatt, sier Nordtun, som har visst om at han foretrekkes som direktør i cirka to uker.
Han sier at det ikke har vært bare enkelt å fungere som øverste sjef i Glommen siden fusjonsprosessen startet i høst.

– Jeg har forsøkt å holde fokus på å drive den daglige virksomheten i Glommen. I en sånn prosess blir det alltid snakket mye om topplederne, men vi må huske at dette berører alle ansatte, sier Nordtun.

Han legger til at strukturen som er foreslått i liten grad skal påvirke de ansattes hverdag. Hovedkontoret skal ligge i Elverum der Nordtun har sitt kontor, mens skogavdelingen skal ledes fra Lillehammer. Johannes Bergum i Mjøsen skog er foreslått som ny skogsjef og skal lede avdelingen.

– Ingen er kvotert inn

Terje Uggen, styreleder i Mjøsen Skog, er foreslått som styreleder i det nye selskapet. Han understreker at både Nordtun og Bergum er foreslått ut ifra faglige kvalifikasjoner.

– Dette kan lett se ut som en balanseøvelse utad. Men ingen er kvotert inn. Vi har gjennomført en grundig rekruttering og vurdering ut ifra de kandidatene vi har i dag, og disse to kom best ut av det, sier Uggen.

Han sier også at forslaget nå legger opp til en todelt kontorløsning for den nye organisasjonen.

– Vi foreslo først et nytt felles kontor, noe som ikke ble godt mottatt ute i organisasjonene. Derfor foreslår vi nå å beholde de to kontorstedene med ett kontor på Elverum og ett på Lillehammer. Elverum blir hovedkontor, mens skogavdelingen skal ledes fra Lillehammer. Vi ser det som en todelt løsning, sier Uggen.

Det ble kjent at administrerende direktør i Mjøsen Skog, Steffen Skolseg, går på dagen, samtidig som fusjonsplanene ble offentliggjort. De to partene ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.

– Vi har undertegnet en avtale hvor partene er enige om å ikke kommentere årsaken, sier Uggen.

Fremdeles skjær i sjøen

Ole Theodor Holth, styreleder i Glommen, sier han er godt fornøyd med forslaget som nå er ute til høring i organisasjonene.

– Dette er et grundig og godt prospekt som er godt balansert. Så langt har vi bare mottatt positive tilbakemeldinger, sier Holth, som også legger til at kandidatene er valgt ut ifra kvalifikasjoner.

– Det ligger i sakens natur at vi er fornøyde med dette forslaget med Nordtun som administrerende, i og med at vi kjenner han godt og har han som leder for vår organisasjon i dag, sier Holth.

Han legger til at det fremdeles kan være skjær i sjøen for en eventuell fusjon. Ikke minst konkurransetilsynet som må godta en eventuell sammenslåing.

Ellers er det lagt opp til høringer fortløpende, og dersom styrene og skogeierlagene er positive, vil en endelig beslutning tas i et ekstraordinært årsmøte 18. juni.

Det nye selskapet vil bestå av 7300 andelseiere. Vil omsette for rundt to milliarder kroner og få en tømmeromsetning på drøye tre millioner kubikkmeter i året.