Nytt investeringsselskap skal få fart på skog- og trenæringen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nytt investeringsselskap skal få fart på skog- og trenæringen

Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog etablerer et felles selskap for nyinvesteringer i skogrelatert sektor. Selskapet får navnet Shelterwood AS.

‐ Shelterwood er et riktig svar på en sentral utfordring i skog- og trenæringen. Vi ser nå en oppgang med mange lovende prosjekter som trenger finansiering, men så langt har det vært vanskelig å finne kapital til gode prosjekter i en tidlig fase. Her kan Shelterwood utgjøre en viktig forskjell, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Erlend Grøner Krogstad.

Det er allerede satt av 50 millioner kroner i selskapet, og Shelterwood planlegger å gjennomføre fem til ti investeringer på mellom 1 til 10 millioner kroner.

‐  Selskapet vil primært fokusere på investeringer i selskaper i tidligere faser innenfor alle deler av verdikjeden i skogrelatert sektor, frem til og med industri, skriver Investinor i en pressemelding.

Pressemeldingen kan du lese i sin helhet her.

Samarbeid på tvers

Erlend Grøner Krogstad

‐ Shelterwood er et konkret bidrag til det grønne skiftet i Norge, sier Grøner Krogstad.

I utgangspunktet skal Shelterwood investere i norske selskaper, men selskapet vil også kunne investere i utenlandske selskap med norsk relevans.

‐  Det er spesielt gledelig at dette selskapet forvaltes sammen av Investinor, viktig norsk industri og skogeiersamvirket. Et slikt samarbeid vil gjøre det lettere å finne og finansiere de gode prosjektene, men også å ta tak i felles utfordringer i verdikjeden. Det er avgjørende for å lykkes i den sterke internasjonale konkurransen, sier Grøner Krogstad.

‐  Aksjonærene representerer en kraftfull symbiose mellom investorsiden, skogeiere og industrisiden, og slik også samspillet mellom statlig og privat kapital som Investinor er opprettet for å styrke, sier administrerende direktør i Investinor, Haakon H. Jensen.

Håper å utvide

Styret vil bestå av to representanter hver fra Investinor, Norsk Skogkapital og de resterende aksjonærer samlet. Styrelederrollen vil rulleres årlig mellom Investinor og Norsk Skogkapital.

– Norsk Skogkapital ble etablert for å investere innen sektoren alene, eller sammen med andre. Shelterwood er et eksempel på det siste, sier Anders R. Øynes, påtroppende styreleder i Shelterwood.

Ambisjonen på sikt er å utvide Shelterwood, både med hensyn til kapital og antall aksjonærer.