Nytt styre i Glommen Mjøsen Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Nytt styre i Glommen Mjøsen Skog

– Vi har lagt bak oss et år med gjennomgripende endringer. Glommen Mjøsen Skog har prøvd seg i kraftig uvær, men måten vi har jobbet på gir gode muligheter, sa avtroppende styreleder Terje Uggen.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Koronasituasjonen gjorde at Glommen Mjøsen Skogs første årsmøte ble holdt digitalt den 16. juni, med oppmøtested på Elverum, Lillehammer og Glommen Mjøsen Skogs distriktskontorer. I alt 66 delegater som representerer de cirka 7100 andelseierne deltok via Teams. 

Årsmøtet måtte gjennomføres digitalt. Her er noen av de som var samlet på Elverum. F. v. Gudmund Nordtun, Terje Uggen, Ellen Fauske Bleness (ordfører) og Per Skaare.

En av de store endringene etter årets årsmøte er en voldsom nedskalering av det avtroppende styreleder kalte «verdensrekord i antall styremedlemmer». Styret i Glommen Mjøsen Skog har i en overgangsperiode bestått av 16 personer, og etter det gjennomførte årsmøtet er fasiten åtte medlemmer.

Terje Uggen gikk av etter å ha styrt skuta gjennom den krevende fusjonsprosessen. Han ønsket ikke å kommentere styrelederskiftet til Magasinet Skog, men forteller at det siste året har vært krevende. I årsmøtetalen gikk han også igjennom flere av utfordringene det nyfusjonerte selskapet har møtt i sitt første leveår.

– I høst kom et markedsfall på grunn av en strøm av klimaskadet tømmer i Europa, så måtte vi gjøre krevende grep for å beholde eierskapet i Moelven. Så kom korona-epidemien i vår. I tillegg slet vi med en tørr sommer og en svært bløt og krevende vinter. Vi har fått prøvd oss og vi har bestått. Hver for oss hadde vi ikke kommet gjennom dette året like bra, sa Terje Uggen.

Han pekte spesielt på at han ikke trodde andelslagene ville hatt løfteevnen til å sikre eierposisjonen i Moelven dersom de ikke hadde slått seg sammen til et forent Glommen Mjøsen Skog.

Heidi Hemstad ny styreleder

Heidi Hemstad var foreslått som ny styreleder av en enstemmig valgkomité. Hun ble valgt og takket årsmøtet for tilliten.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven sammen med det nye styret. Det blir krevende tider også framover, men vi skal greie dette bra sammen, sa Hemstad. 
Hemstad eier og driver Ousdal gård på Nes og er daglig leder for Norsk Spelt AS. Hun har hatt flere styreverv i verdikjeden skog, deriblant Moelven Industrier ASA og daværende Mjøsen Skog. 

Hun gjorde det klart at hun ønsker å snakke med eierne og høre hva de er opptatt av.  

– Eierne av Glommen Mjøsen Skog er de viktigste for hvordan vi skal drive framover. Det samme gjelder for det sammenslåtte selskapet, der jeg ønsker å komme nærmere på både ansatte og de ulike kontorene.  Å drive styrearbeid er litt som å drive en gård. Du forvalter noe en periode – men må vøre klar til å hoppe videre når det stier stopp, sa Hemstad.

Til Skog sier Hemstad at forespørselen om å stille som styreleder kom overraskende på henne, men at hun gleder seg til å ta fatt på en spennende og utfordrende tid.

I fusjonsplanen ble det bestemt at styreleder skal komme fra gamle Mjøsen og nestleder fra tidligere Glommen. Dette gjelder frem til 2021. Styret skal bestå av fire representanter fra gamle Glommen og fire fra gamle Mjøsen. Styret skal ha minst tre kvinner.

– Hva er årsaken til at valgkomiteen sparker styreleder Terje Uggen når vi er midt i en fusjonsprosess, spurte representant Morten Øie.

Valgkomiteens leder Egil Magnar Stubsjøen ga ikke annet svar enn at det foreslåtte styret, som helhet, er det mest kompetente.

Minus i driften
I Administrerende direktør Gudmund Nordtun fortalte at det nyfusjonerte selskapet har tatt markedsdeler både i Innlandet og i Viken, og at fusjonen så langt har gått greit.

– Vi er svært fornøyde med en godt fungerende skogavdeling. Og vi ser at kulturforskjellene i de to andelsselskapene ikke har vært så store som mange fryktet.

Regnskapet viser 22 millioner kroner i minus på drifta.

– Underskuddet kan forklares med fusjonskostnader på 20 millioner kroner og markedssmellen vi fikk i høst. Kort fortalt kjøpte vi tømmer dyrt og solgte billig. Trøsten får være at det var andelseierne våre som tjente på det, sa Nordtun.

– Framover blir oppgavene kostnadseffektivitet og økte markedsandeler. Så langt har vi ikke tatt ut noen innsparing på effektivisering og fusjon, men det hadde vi heller ikke regnet med at skulle skje så raskt, sa Nordtun.

Prispolitikk

Under generaldebatten ble det stilt spørsmål rundt nedsalget av Moelven, prispolitikk, tømmerterminal på Rudshøgda og en del skogfaglige utfordringer.

Glommen Mjøsen Skog er tydelige på at de ønsker et nedsalg av eierandelen i Moelven Industrier og jobber med en løsning for dette.

Harald Opsahl, Eidsvoll, stilte spørsmål ved åpenhet rundt priser ovenfor andelseierne.  

– Dere omtaler oss som et tidsriktig samvirke men differensierte priser. Det er forståelig og nødvendig i den konkurransesituasjonen man er i, men det er viktig med tillitt og åpenhet hos andelseierne. Jeg vil oppordre dere om å ikke skjule informasjon, men være mer åpne rundt pris. Dere sier at Glommen Mjøsen tar markedsandeler, og har gode priser, så å offentliggjøre dem skulle ikke være et stort problem, sa Opsahl.

Nordtun sa seg enig i innspillet, men la til at det er vanskelig i praksis.

Realiteten er at om du legger ut prisene åpnet så får du fem eller ti kroner mer hos konkurrenten. En full åpenhet rundt prising i et konkurranseutsatt marked vil være krevende, sa Nordtun.

Ole Th. Holth (nestleder i styret), Heidi Hemstad (ny styreleder), Terje Uggen (avtroppende styreleder) og administrerende direktør Gudmund Nordtun.