Nytt verktøy for å hindre sporskader på plass - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nytt verktøy for å hindre sporskader på plass

Ved å bruke markfuktighetskart i driftsplanlegging kan man unngå å legge kjøreruta til de fuktige områdene av marka hvor det er størst fare for sporskader. Nå er dette verktøyet tilgjengelig for 60 prosent av skogen i Norge.

Utbedring av kjørespor etter hogst koster skognæringen millioner av kroner hvert år. Et markfuktighetskart viser hvordan vannet beveger seg i terrenget, og dermed hvor det er størst fare for fuktig mark. Ved å legge kjøreruta for lassbæreren utenom disse områdene kan man unngå kjørespor og videre erosjon og avrenning til vassdrag.

Nå er dette verktøyet blitt tilgjengelig for 60 prosent av skogen i Norge, gjennom et nylig fullført prosjekt. Det er Norges Skogeierforbund og andelslagene, i samarbeid med NORSKOG, som står bak prosjektet. NIBIO, Skogkurs og Landbruksdirektoratet har også deltatt.

Markfuktighetskartet er tilgjengelig for innsyn gjennom Skogportalen i Kilden. Det er også fritt tilgjengelig for nedlasting og bruk i andre kartsystemer gjennom Geonorge.

Utover bruk i driftsplanlegging, kan kartet brukes i forbindelse med skogkultur, planlegging av skogsbilveier, naturkartlegging og skogbrannforebygging. Prosjektet har vært en oppstart med å etablere et landsdekkende markfuktighetskart for skogen i Norge, og er basert på Statens kartverks pågående arbeid med nasjonal detaljert høydemodell. Når dette arbeidet er fullført kan det trolig produseres markfuktighetskart for det resterende skogarealet.

Skogkurs har utarbeidet en temaside som beskriver hvordan verktøyet kan brukes og hvordan det kan lastes ned.

Prosjektet er finansiert av Skogbrukets Verdiskapingsfond og Landbruksdirektoratet.