Øker produksjonen av trelast i Bø - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Øker produksjonen av trelast i Bø

Da etterspørselen etter trelast økte til historiske høyder i mars i fjor, har tørkekapasiteten vært en av begrensningene. Telemarksbruket AS investerer nå 18 millioner kroner i økt tørkekapasitet.

Fra å skjære et volum på 75 000 kubikk tømmer årlig, kan Telemarksbruket videreforedle opptil 130 000 kubikk kortreist tømmer fra Telemark med denne investeringen.

– Dette er den største enkeltinvestering på Telemarksbruket siden vi monterte ny saglinje i 2004, sier daglig leder ved Telemarksbruket i Bø, Ole Grimsgaard.

Med denne investeringen responderer sagbruket på den økte etterspørselen etter trelast, som må innom tørking før kundene kan benytte seg av kvalitetsproduktene fra furuskogen.

– Satsingen fører også til vekst i lokal verdiskaping og behov for økt bemanning. I 2021 har vi allerede investert 4,5 millioner kroner for å sikre høy kvalitet på våre produkter. AT Skog har bidratt til vesentlige løft for Telemarksbruket gjennom aktivt og målrettet eierskap, sier Grimsgaard.

Trelast på Telemarksbruket. Foto: AT Skog

Telemarksbruket ble etter 1. januar i år heleid av AT Skog. Det daglige forbruket av furu sagtømmer er cirka 350 kubikk, som tilsvarer rundt 1500 stokker. Nye tørker vil være i drift høsten 2022 parallelt med økende produksjon på saglinjen.

– Begrensning i tørkekapasitet har vært flaskehalsen i den store etterspørselen etter trelast. Sammen med andre justeringer i anlegget og saglinjene, får vi en god og effektiv drift parallelt med produksjonsøkningen. Med disse investeringene og forbedringene øker vi etterspørselen og markedsverdien for tømmer til skogeierne, sier administrerende direktør i AT Skog, Anders R. Øynes.

Styreleder i Telemarksbruket og adm.dir. i AT Skog Anders R. Øynes.