Øker satsingen på vei og miljøtiltak i skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Øker satsingen på vei og miljøtiltak i skogen

Pengene på Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fordelt. Veibygging, skogkultur og miljøtiltak får en økt satsing i 2019.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

I 2019 økes den totale potten av penger som er avsatt til Landbrukets Utviklingsfond for skogbruk med 20 millioner kroner – fra 222 mill. kr. i 2018 til 242 mill. kr. neste år.

Gjennom drøftinger der Landbruks- og matdepartementet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag har deltatt, har man blitt enige om en ekstra satsing på skogkultur og miljøtiltak i skogen, samt på infrastruktur, særlig veier og taubane i 2019.

Størst økning er lagt inn på posten «Skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak», som styrkes med totalt 11 millioner kroner, fra 73 mill. i 2018 til 84 mill. i 2019. Av disse pengene er 8 mill. øremerket til miljøtiltak.

Også posten «Veibygging og taubane og hest» får en markant økning på totalt 7 millioner kroner, fra 103 mill. i 2018 til 110 mill. kr. i 2019. Totalt øker rammen for nærings- og miljøtiltak dermed fra 176 til 194 mill. kr. fra i år til 2019.

Blant de øvrige tiltakene er det kun små justeringer, i hovedsak økninger, som gjelder. Blant annet får både Kystskogbruket, kompetansetiltak og skogbruksplanlegging økt sine tilskudd.

Se full tabell over fordelingen under (inkludert tall fra 2017 og 2018):

Tiltak (mill. kroner)

2017

2018

2019

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket 178 176 194
– Vegbygging og taubane og hest 103 103 110
– Skogkultur miljøtiltak og andre tiltak 75 73 84*
Kystskogbruket 4,5 4,5 5
Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 26 27,5 28,5
Kompetansetiltak 13,5 14 14,5
– Skogkurs 12,5 13 13,5
– Velg Skog 1 1 1
Sum 222 222 242

* 8 mill. kr. er øremerket til miljøtiltak.