Økt innblandingskrav for biodiesel - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Økt innblandingskrav for biodiesel

Regjeringen øker kravet til omsetning av biodrivstoff til 24,5 prosent fra nyttår. Kravet til avansert biodrivstoff økes til 9 prosent.

Norges Skogeierforbund er godt fornøyd med endringene.

Dette er veldig bra. Det haster nå med å få økt den norske produksjon av avansert biodrivstoff basert på sidestrømmer fra skogen, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. Det er spesielt viktig at kravet til innblanding av avansert biodrivstoff øker fra 4% til 9%. Biodrivstoff vil med dette bidra enda mer til å redusere utslippene fra transportsektoren.

Klima- og miljødepartementet sendte tidligere i år et forslag om opptrapping av omsetningskravet ut på høring. Der ble det foreslått å øke kravet fra 1. juli, og en ytterligere økning fra 1. januar 2021.

Fra 1. juli ble kravet til innblanding av biodrivstoff økt fra 20 prosent til 22,3 prosent.  Og fra 1. januar blir det altså ytterligere økninger.

Bidrar ikke til avskoging

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn understreker at endringen er et viktig grep for å sikre at norsk import av biodrivstoff ikke bidrar til avskoging.

Regjeringa vil kompensere i vegbruksavgifta slik at endringa i omsetnadskravet ikkje fører til auka pumpeprisar.