Økt mangfold i skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Økt mangfold i skogen

Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog? Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?

Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?

Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?

Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?

Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Disse spørsmålene, og mye mer fakta og informasjon finnes i brosjyren «Skogbruk og biologisk mangfold» som er utarbeidet av Norges Skogeierforbund og Norskog.

Brosjyren er basert på fakta fra blant annet Landsskogtakseringen ved NIBIO.