Økt satsing på skognæringa i Midt-Norge - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Økt satsing på skognæringa i Midt-Norge

Regjeringen har utpekt skognæringen i Midt-Norge som en av fire nye «Arena Pro-klynger» i Norge. Målet for satsingen er å erstatte fossil plast og å produsere fiskefôr med trøndersk trefiber.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

WoodWorks! er den eneste klyngen for tre- og skognæringen i regjeringens satsing.

Skognæringas treårige periode som Arena-klynge fra 2016 har vært svært vellykket og har gitt grunnlag for «opprykk» fra Arena til Arena Pro, som er det høyeste formelle klyngenivået for næringssatsing i Norge. I denne perioden har klyngen blitt tildelt 200 millioner til mer enn 80 forsknings-, innovasjons- og utviklingsprosjekter for trøndersk skog- og treindustri. To av satsingsområdene til WoodWorks! er engangsartikler av trefiber som erstatter engangsplast, og fiskefôr lagd av tre, skriver WoodWorks! i en pressemelding.

Stort marked for fiskefôr

Lars_Johansson_RISE
Lars Johansson, RISE PFI.

Det forventes en betydelig vekst i norsk laksenæring de kommende årene. Andelen importerte fôrråvarer øker, samtidig som fiskemel- og olje er begrensede ressurser. Soya og hvete som i økende grad benyttes produseres i konkurranse med annen matproduksjon.

Gjærproteiner er fôringredienser som kan produseres fra trønderske skoger, og som ikke er i konkurranse med matproduksjon. Markedet for trebaserte proteiner til fiske- og dyrefôr er potensielt svært stort. I WoodWorks! vil prosessene for å få til lønnsom produksjon av protein fra tre utvikles helt i mål.

‐ Markedet for dyre- og fiskefôr er sterkt økende. Med innblanding av 10%, vil den norske etterspørselen etter trebaserte proteiner til fiskefôr i dag være om lag 140 000 tonn, økende til 380 000 tonn i 2050, sier prosjektleder for fiber i WoodWorks! Lars Johansson fra RISE PFI.

Erstatte plastprodukter

Plastavfall er en stor samfunnsutfordring. Hvert år havner mellom 5 og 10 mill. tonn plastavfall i havet, og i 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet hvis utviklingen ikke snur. Det er et skrikende behov for nye, bærekraftige og nedbrytbare materialer som kan erstatte plast.

‐ Nye produkter med trefiber som kan erstatte fossil plast vil være en del av løsningen. I WoodWorks! vil vi utvikle nye termoformede produkter av trefiber, som kan erstatte engangsemballasje laget av plast eller aluminium til oppbevaring av trøndersk laks og kjøtt, eller frukt og grønt, sier Johansson videre.

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker nemlig etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Skog og tre har på mange måter blitt et symbol på fremtid, der trematerialer spiller en rolle i flere og flere industrier, og på mange andre områder enn tidligere.

Kjersti Kinderås
Kjersti Kinderås leder Arena Skog-nettverket.

Klyngeleder Kjersti Kinderås merker stor forskjell bare på de siste to-tre årene. Klyngen har i dag en rekke utviklingsprosjekter på gang og ser for seg en firedobling av dagens omsetning i trøndersk skog- og trenæring på 9 milliarder kroner innen 2030. Arena Pro-statusen vil gi næringen et ekstra løft og støtte oppunder den offensive utviklingen som allerede er på gang.

‐ Vi er utrolig stolte og glade for den anerkjennelsen som Arena Pro er. Dette er beviset på at vi har en av Nord-Europas mest fremtidsrettede næringer nettopp her i Midt-Norge. Vi kommer til å se en vekst og innovasjon som gir både arbeidsplasser, lønnsomhet og ikke minst vesentlige bidrag til å løse klimakrisa, sier styreleder Knut Dreier.

WoodWorks_logo