Økt støtte til låver i tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Økt støtte til låver i tre

Staten og jordbruket er enige om at de vil øke tilskuddet til driftsbygninger i tre i landbruket. – Det betyr mye for utviklingen for norsk verdiskapning og den trebaserte industrien vår, sier Per Skorge, administrerende […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Det var Norges Skogeierforbund som spilte inn forslaget om ekstra tilskudd til å bygge driftsbygninger i landbruket i tre i årets jordbruksoppgjør.

– Her traff vi godt med forslaget vårt, og fikk raskt gjennomslag. Det er flott at både jordbruket og staten ønsker dette velkommen, sier Skorge og legger til at det er viktig at bønder som selv ofte også er skogeiere går foran som gode eksempler og bygger sine egne bygninger i tre.

I tilbudet fra staten under årets jordbruksforhandlinger skriver de at det innføres et ekstra tilskudd ved investering i landbruksbygg i tre på inntil 20 prosent av ordinært innvilget tilskuddsbeløp. Den totale rammen for støtte til driftsbygninger i tre kan overskride kronetaket med inntil 400 000 kroner slik at trebruk stimuleres også i de større prosjektene. Ordningen er i første omgang tenkt å vare i tre år for å få fart i byggingen i tre.

Vil utgjøre en forskjell

– Nesten alle driftsbygninger i landbruket bygges i dag i stål og betong. Hvert år bygges det anslagsvis 400.000 kvadratmeter landbruksbygg til en kostnad på over fem milliarder kroner, opplyser Skorge.

Bygging av landbrukets driftsbygninger i tre vil gi mange positive effekter.

– Det handler om å legge til rette for lokal og nasjonal verdiskapning, et langt bedre klimaregnskap og økt trivsel for folk og dyr, sier Skorge som mener dette gir store muligheter.

– En økt tilskuddsramme på 20 prosent er betydelig, og jeg tror dette vil gjøre at mange av driftsbygningene som settes opp fremover, vil bli bygget i tre.