Økt tilskudd til gjødsling av skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Økt tilskudd til gjødsling av skog

Prisene på gjødsel har skutt i været den siste tiden, og det har skapt bekymring for årets skoggjødslingsaktivitet. Nå øker Landbruksdirektoratet støtten.

– De økte prisene vil gjøre gjødsling av skog betydelig dyrere og dermed i utgangspunktet mindre interessant for skogeierne, sier fagdirektør Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund

For de som tar på seg oppdrag med å gjødsle skog for skogeiere, har dette også skapt usikkerhet fordi de ikke hva slags grunnlag det lenger er for å tilby denne tjenesten.

Landbruksdirektoratet har derfor bestemt å øke tilskuddssatsen for gjødsling av skog som klimatiltak fra 40 prosent til 50 prosent i 2022.

– Vi er svært fornøyde med Landbruksdirektoratets beslutning. Dette vil i stor grad kompensere for prisøkningen på gjødsel og bidra til å opprettholde aktivitet, påpeker Bøhn.

Landbruksdirektoratet har også fastsatt tilskuddssatsene for tettere planting. De er uforandret fra i fjor. Det betyr 60 prosent tilskudd til tettere planting ved nyplanting og 30 prosent tilskudd til suppleringsplanting.