Olav Bjella valgt til ny styreleder i Skogkurs - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Olav Bjella valgt til ny styreleder i Skogkurs

Olav Bjella er valgt til ny styreleder i Skogkurs av årsmøtet. Til daglig er Bjella organisasjonssjef i Viken Skog.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Skogkurs avholdt sitt årsmøte på Gardermoen 30. mai 2018.

Valgene ble foretatt etter valgkomiteens innstilling og for øvrig var kun ordinære årsmøtesaker oppe til behandling.

Avtroppende styremedlemmer Gaute Nøkleholm og Aud Irene Vatland ble takket for sin innsats for bedriften.

Skogkurs sitt styre for 2018 består av:

Leder: Olav Bjella (Viken Skog)
Nestleder: Benthe Løvenskiold (NORSKOG)
Ivar Stuve (Glommen Skog)
Trygve Enger (Det norske Skogselskap)
Siv Sviland Høye (Mjøsen Skog)
Mikael Fønhus (representant for de ansatte)
I tillegg vil det bli oppnevnt en representant for Landbruks- og matdepartementet. Hvem dette blir er foreløpig ikke avklart.