Ole Th. Holth kan bli ny styreleder i Glommen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ole Th. Holth kan bli ny styreleder i Glommen

Valgkomiteen i Glommen Skog innstiller Ole Th. Holth som ny styreleder, etter vårens årsmøte.  Egil Magnar Stubsjøen, som er styreleder i dag, meddelte tidligere valgkomiteen at han av helsemessige årsaker ikke ønsker gjenvalg. 

Glommens valgkomité har sin innstilling klar. Orientering fra valgkomitéarbeidet legges fram i andelseiermøtene i mars før valget avgjøres i årsmøtet.

Det endelige valget på sentrale tillitsvalgte skjer i Glommens årsmøte tirsdag 25. april på Forstmann, Norsk Skogmuseum.

– Den røde tråden i valgkomitéarbeidet har vært å finne mennesker hvor tømmerpris og næringens rammebetingelser er styrende. Valgkomitéarbeidet har vært svært interessant og lærerikt, men krevende. Vi skal fremme forslag på andelseiere hvor hensynet til kompetanse, erfaring, kjønnsbalanse og retningslinjer i fusjonsdokumentet med Havass skal ivaretas. I tillegg må våre kandidater ha tilstrekkelig tid å sette av. Vi har hatt flere møter og det er foretatt intervjuer av samtlige sittende styremedlemmer og adm.dir. Etter en grundig vurdering har vi kommet fram til en enstemmig innstilling, forteller valgkomiteens leder Ole Sollien.

Styreledervervet ble i år en ekstra utfordring for valgkomiteen. Egil Magnar Stubsjøen ble dessverre sykemeldt, og meddelte valgkomiteen at han av helsemessige årsaker ikke stilte seg til disposisjon for en ny periode.

– Vårt valg er Ole Th. Holth, et navn som bør være godt kjent i organisasjonen. Skogeieren fra Bruvoll i Nord-Odal, har vært nestleder, styremedlem og varaordfører. I tillegg har han lang fartstid i skogeierlaget og som leder i Vinger og Odal Skogeierområde. For egen del har han også tatt et steg i det grønne skiftet med eget bio-varme firma og et aktivt skogbruk. Han har meninger, han tør vise sine meninger og de er gjennomtenkte, sier Ole Sollien.

Av styrets seks årsmøtevalgte styremedlemmer er tre på valg i år, i tillegg til styreleder, nestleder og ordfører som er på valg hvert år. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Anne-Berit Jaavall Kværner og Per Olav Løken, mens Runa Elisabeth Skyrud erstatter Gro Svarstad.

Slik ser valgkomiteens innstilling ut:

Årsmøtets ordfører: Dag Rønning, Engerdal – gjenvalg
Styrets leder: Ole Th Holth, Nord-Odal – ny
Nestleder: Rolf Th Holm, Havass – gjenvalg

Styremedlemmer:
Runa Elisabeth Skyrud, Trysil – ny – velges for 2 år
Anne Berit Jaavall Kværner, Havass – gjenvalg – velges for 2 år
Per Olav Løken, Elverum – gjenvalg – velges for 2 år

Varamedlemmer:
1. Petter Økseter, Elverum
2. Johan Grindflek, Rendalen
3. Aina Eggen, Os

Årsmøtets varaordfører: Geir Tjugum, Kongsvinger

Valgkomiteen har bestått av Anne Lene Raabe, Nord-Østerdal, Trygve Øvergård, Trysilvassdraget, Mikael Løken, Sør-Østerdal, Knut Aandstad, Solør, Ivar K. Hoff fra Vinger og Odal og Stein Aasgaard, Havass. Ole Sollien fra Midt-Østerdal har vært leder av valgkomiteen.