Ole Theodor Holth ny styreleder i Glommen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ole Theodor Holth ny styreleder i Glommen

Tirsdag ble Ole Theodor Holth valgt til det viktige vervet som styreleder i Glommen Skog. Med det har de valgt en person som bør være godt kjent i organisasjonen. Den røde tråden i valgkomiteens arbeid […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

‐ Jeg har ikke vært direkte involvert i Glommen Skog på et par år, sier Ole Theodor Holth til Skog.no. Derfor må jeg bruke litt tid til å oppdater meg på enkeltsaker og trender.

‐ En ting er likevel sikkert, jeg blir en leder som kommer til å videreutvikle og bygge på det gode arbeidet som organisasjonen er i gang med, hevder han.  Da valgkomiteen tok kontakt for å snakke med ham om kandidaturet, diskuterte han noen momenter med dem.

‐ Det første er ulv. Jeg Jeg ser i media og på Glommens nettsider at det er sterke meninger om ulven. Siden jeg ikke har vært direkte berørt eller har arbeidet med disse spørsmålene, så har jeg heller ikke engasjert meg i ulvedebatten til nå. Men, sier han, som privatperson har jeg registrert det offentliges ressursbruk for å sikre ulvens rettsvern. Man kan bli rent ut sagt misunnelig på de vilkår som ulvene har fått. Jeg forstår virkelig folks frustrasjon over tap av både næringsmuligheter og livskvalitet i denne saken.

‐ Det andre er samarbeid. Da jeg var i organisasjonen sist, så var det i en tid hvor de andre andelslagene og Glommen mer aktivt gikk inn i hverandres  andre områder ut i fra en strategisk beslutning om å få opp prisene, noe jeg synes var helt riktig. I ettertid har jeg sett at man også verver medlemmer utenfor sitt område. Hvis ingen overbeviser meg, så er jeg skeptisk til slik «verve-konkurranse». Skogeiersamvirket må være samkjørte nok til at vi snakker med én stemme og blir én samarbeidspartner for både storsamfunnet og alle næringsaktørene som finnes rundt oss. Som samvirkeorganisasjoner, må vi altså legge stor vekt på å stå samlet fremover, sier han.

I tillegg legger Ole Theodor Holth vekt på å starte som styreleder uten å trekke med seg for mye av detaljene fra tidligere. For ham dreier vervet seg om å bringe den store organisasjonen videre i et spennende og utfordrende marked.

‐ Glommen må stå på stø og langsiktige bein i hovedoppgavene våre, nemlig å betale våre andelseiere godt for virket og å sørge for å bygge styrke overfor avsetningskanalene.

‐ Det er viktig for oss at vi ivaretar en positiv rolle overfor storsamfunnet rundt oss. Skjøtter vi oss bra og kommuniserer hva vi driver med, tror jeg også at myndighetene ikke innskrenker mulighetene våre, sier han.

Holth har selv et firma innen bioenergi. ‐ Jeg begynte med dette for 10 – 15 år siden, og fortsatt står denne sektoren overfor en mengde utfordringer. Det grønne skiftet er en politisk beslutning, men den kan gi skognæringen viktige muligheter, mener han.

‐ Det samme gjelder bygging i massivtre. Når det nå ser ut som at virket her etter hvert blir norsk, vil det også være med på å gi oss langsiktig avsetning på produktene våre, hevder han.

Ole Th. Holth, er et navn som bør være godt kjent i organisasjonen. Skogeieren fra Bruvoll i Nord-Odal, har vært nestleder, styremedlem og varaordfører. I tillegg har han lang fartstid i skogeierlaget og som leder i Vinger og Odal Skogeierområde. For egen del har han også tatt et steg i det grønne skiftet med eget biovarmefirma og et aktivt skogbruk. «Han har meninger, han tør vise sine meninger og de er gjennomtenkte», skriver valgkomiteens leder, Ole Sollien i en pressemelding.

Glommens valgkomité har sin innstilling klar. Orientering fra valgkomitéarbeidet legges fram i andelseiermøtene i mars før valget avgjøres i årsmøtet.

På spørsmålet om Holths sterkeste side, tenker han litt, men ikke lenge: ‐ Jeg tror nok at jeg er sterk og klar i det jeg uttrykker, noe også valgkomiteen la vekt på.