Presentasjoner fra konferansen Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Presentasjoner fra konferansen Skog

Her kan du se de ulike presentasjonene som innlederne holdt på konferansen.

Hotel Bristol 7. september 2023

TEMA: HVORDAN STÅR DET TIL I SKOGEN?

Økologisk tilstand i den norske skogen
ELLEN HAMBRO, direktør i Miljødirektoratet

Skogen i et holistisk perspektiv
DAG O. HESSEN, forfatter og professor i biologi ved Universitet i Oslo

Skogbrukets påvirkning på utviklingen i skogen i dag – og i framtiden
BJØRN HÅVARD EVJEN, divisjonsdirektør for skog og utmark ved NIBIO

TEMA: MILJØKRATLEGGING I SKOG

Natur i Norge (NiN) er et verktøy for å beskrive og dele inn naturen.
Hvordan kan man sikre at ulike sektorer har tillit til kartleggingsresultatene?

RUNE HALVORSEN, professor i biologi ved Naturhistorisk museum

Kan NiN gi mer omforent kunnskap om skognaturen?
CHRISTIAN STEEL, generalsekretær i Sabima

Hvordan kombinere skogbrukets miljøkartlegging (MiS) med NiN?
IVAR GJERDE, seniorforsker ved NIBIO

TEMA: NY SKOGPOLITIKK I EU

New forest related policies in EU. What is happening and how does it affect european forest owners?
FANNY-POMME LANGUE, generalsekretær i forbundet for det europeiske familieskogbruket (CEPF)

Hvordan slår EUs skogpolitikk ut for Sverige og hvordan jobber det svenske skogbruket opp mot EU?
MIA CRAWFORD, ansvarlig for EU og internasjonale spørsmål i LRF Skogsägarna

TEMA: ALLE VIL HA TØMMER

Trender i dagens og framtidens tømmermar-ked. Hvordan vil EUs regelverk påvirke?
CHRISTIAN NIELSEN, markedsanalytiker for trevarer i Skogsindustrierna

Markedsutsiktene for byggeløsninger i massivtre og limtre
MORTEN LEANDER JOHANSEN, administrerende direktør i Splitkon

Framtidenes trebygg kan demonteres og gjenbrukes
JØRGEN TYCHO, arkitekt og kreativ leder i Oslotre

Biocarbon til fremtidens silisiumproduksjon
JON RUNE VETLESETER, project manager biocarbon i Elkem Silicon Products