Om tømmerhenger på offentlig vei - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Om tømmerhenger på offentlig vei

Etter cirka ett års behandlingstid ga Statens vegvesen  amnesti for tømmerhengere som ble kjøpt nye før 2022. Hengerne kan fortsatt kjøres uregistrerte på offentlig vei, men du må huske på dokumentasjonen.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Skogbruker Ole Arne Holth i Nord-Odal fikk en kjempebot for å ha kjørt den brukte tømmerhengeren på offentlig vei til og fra skogteigene sine. Vegvesenets mann hevdet at siden tømmerhengeren er klassifisert som nettopp tømmerhenger, skulle den vært registret. Holth og hundrevis av andre skogeiere kunne ikke fremskaffe nok dokumentasjon på godt brukte tømmerhengere, og resultatet ble at disse nærmest ble verdiløse. Norges Skogeierforbund og andre interesseorganisasjoner tok saken på vegne av skogeierne.

Amnesti

Etter omtrent et års tenketid, hvor Holth og andre måtte la tørrgraner og annen skog stå i påvente av avgjørelsen, ga Statens vegvesen amnesti fra registreringsplikten til alle tømmerhengere kjøpt før 1. januar 2022. Det betyr at du kan kjøre disse tømmerhengerne lovlig på offentlig vei så lenge de teknisk følger lovverket, og at lasten selvsagt også er lovlig.

Tre ganger egenvekten

Nå har Statens vegvesen sendt ut en presisering. Den gjelder ikke for tømmerhengere som allerede var registrert før 2022 og de som ikke går langs offentlig vei. I presiseringen defineres hva som er klassifisert som henger eller som «utskiftbar trukket maskin». Les hele presiseringen i bunn av saken. Et hovedskille er at hvis «jordbruks- og skogbrukskjøretøy som hovedsakelig er beregnet på å trekkes av en traktor og hovedsakelig er beregnet på å transportere last eller behandle materialer, og der forholdet mellom kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse og dets egenvekt er minst 3,0».

En tømmerhenger er uansett å regne som en henger hvis du lovlig kan lesse så mye at totalvekten blir tre ganger høyere enn vekten på hengeren. At det er kran på, forandrer ikke klassifiseringen.

Dokumentasjon

Alle tømmerhengere kjøpt nye etter 1. januar 2022 som skal kjøres på offentlig veg, må registreres. Det ordner forhandleren for deg.

Kjøper du en brukt tømmerhenger, som ble solgt ny før 2022, kan du fortsette å kjøre den uregistrert, men du må kunne dokumentere at den ble solgt ny før 2022. Det samme gjelder hvis du skal selge den videre. Ta vare på kjøpskontrakt, regnskapsbilag, kvittering ol. Som viser kjøpsdatoen.

Selvbygde tømmerhengere må kunne dokumenteres at ble tatt i bruk før samme dato.  

Bredden

Under visse vilkår kan landbruksredskap med en bredde inntil 3,50 m. fraktes langs offentlig vei. Dette gjelder ikke for tømmerhenger uansett kran eller ikke. Maks bredde er da 2,55 meter.

Og husk altså: Lasten skal stroppes forsvarlig, lys, bremser og annet teknisk utstyr skal fungere forskriftsmessig, og pass på totalvekten. Bøtenivået her vi trolig gi ekko i lommeboka.